Logo of Team Belgium

Persaccreditaties

Voor de toewijzing en inventarisatie van persaccreditaties voor de Olympische Spelen werkt het BOIC samen met Sportspress.be (de Belgische beroepsfederatie voor sportjournalisten). 

Wil je als (sport)journalist of -fotograaf in aanmerking komen voor een persaccreditatie voor één van volgende evenementen, neem dan onderstaande criteria in acht. 

Komen in aanmerking komen voor een persaccreditatie: 

  • Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij Sportspress.be.
  • Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door Sportspress erkende opdrachtgever.  
  • Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend federatieblad, opdracht wordt ingediend door de federatie. 

Accreditaties worden niet verleend aan: 

  • Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door Sportspress.be. 
  • Technische staf, managers of andere begeleiders van sporters 
  • Persvoorlichters van sportbonden 
  • Marketingmanagers van nieuws- of sportmedia 

Accreditaties aanvragen 

Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in Parijs moet op tijd worden aangevraagd. De eerste deadline (press by number) is vastgesteld op 24 maart 2023. Na toekenning volgt vanaf het najaar 2023 de zogeheten press-by-name-procedure, die afloopt op 9 februari 2024. Na deze datum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. 

De inventarisatie van de accreditaties voor de Olympische Spelen gebeurt door het BOIC in nauwe samenwerking met Sportspress.be (de Belgische beroepsfederatie voor sportjournalisten).  
Het aanvragen van een persaccreditatie voor Parijs 2024 kan door een mail te sturen aan m.devartavan@olympic.be en naar info@sportspress.be.  

Gezien de nabijheid van Parijs en de vele aanvragen, worden journalisten die hun aanvraag indienden na 24 maart 2023 of journalisten waaraan geen accreditatie kon worden verleend in de eerste fase op een wachtlijst geplaatst. Enkel indien er accreditaties vrijkomen of bijkomend toegekend worden aan België, zal er beroep gedaan worden op de wachtlijst. 

Televisie en broadcasters 

Het BOIC is verantwoordelijk voor het aanvragen van persaccreditaties voor geschreven pers en fotografen voor België. De procedure voor rechtenhouders gebeurt via de ‘Olympic Broadcasting Services’ (OBS).  

Voor niet-rechtenhouders en radio (ENR) gebeuren de aanvragen via het IOC. De procedure voor ENR-accreditaties werd eind april 2023 afgesloten.  

Voor meer info: https://olympics.com/ioc/accred2024