Logo of Team Belgium

Niet minder dan 15 Belgische scheidsrechters, juryleden en commissarissen uit 10 verschillende sporten werden aangeduid door hun respectievelijke Internationale Federatie - na overleg met de Belgische federaties - om op te treden in Tokio tijdens de Olympische Spelen van deze zomer. 

Het gaat over:

 • Badminton, Sven  SERRE
 • Gymnastiek, Valerie VAN CAUWENBERGHE
 • Gymnastiek, Alain COUSEMENT
 • Handboogschieten, Patrick  WIGGELEER
 • Hockey, Laurine DELFORG
 • Kano, Renaat WIJCKMAN
 • Roeien Patrick  ROMBAUT
 • Ruitersport Didier DESCHAUWE
 • Ruitersport (Dressage Jacques VAN DAELE
 • Ruitersport (Eventing) Kristof VERLINDEN
 • Triatlon Dirk BOGAERT
 • Wielrennen (Weg) Jurgen DERYCKERE
 • Wielrennen (Piste) Luc  HERPELINCK
 • Wielrennen (Alg) Peter VAN DEN ABEELE
 • Zeilen Bruno DE WANNEMAEKER
 • Zeilen Jurgen CLUYTMANS 

 ‘Zonder officials geen sport’ 

Het BOIC wil de officials de erkenning geven die ze verdienen. Net zoals de atleten de eed afleggen tijdens Olympische Spelen, leggen ook scheidsrechters, juryleden en commissarissen de eed af. Dat toont de belangrijkheid van hun rol aan. 

‘Met het oog op de Olympische Spelen in Tokio zal het BOIC de officials omkaderen en erkennen als volwaardige partnervan Team Belgium en als ‘ambassadeurs’ van de Olympische gedachte.’, zegt voorzitster Gwenda Stevens. 

Commissie Officials van het BOIC 
De commissie “Officials” behartigt de belangen van de officials, net zoals de atletencommissie dat doet voor de atleten.  

 • Gwenda STEVENS, voorzitster, roeien
 • Olivier BASTYNS, ondervoorzitter, schermen

 • Frank DE BLEECKERE, voetbal
 • Laurine DELFORGE, hockey
 • Franky DE MOOR, judo
 • Didier DESCHAUWER, paardensport
 • Bruno DE WANNEMAEKER, zeilen
 • Arturo DI GIACOMO, ondervoorzitter, volleyball
 • Christophe LEMEIRE, ski
 • Philippe MARIËN, wielrennen
 • Patrick VAN CAELENBERGHE, atletiek / paralympische sport
 • Valerie VAN CAUWENBERGHE, gymnastiek
 • Luc VAN LAERE, zwemmen
 • Renaat WIJCKMANS, kano & kajak
 • Rita ZONNEKEYN, kunstschaatsen 
 • Freddy ROTHKRANZ, adviseur
 • Secretariaat: Matthias VAN BAELEN (BOIC) - m.vanbaelen@olympic.be