Logo of Team Belgium

Op 8 juni nodigde het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, uit voor zijn jaarlijkse algemene vergadering in het Auditorium van Deloitte Belgium in Zaventem. De vergadering werd voorgezeten door Jean-Michel Saive. 

Tijdens deze algemene vergadering werd o.m. de balans en resultatenrekening per 31 december 2022 en de begroting 2023 toegelicht en goedgekeurd.  

De v.z.w. Belgian Cheerleading Federation mag zich voortaan lid noemen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. 

Tijdens een academische zitting die volgde op de algemene vergadering, werd de Orde van Verdienste van het BOIC uitgereikt aan Roger Vanmeerbeek. 

De ‘Athlete Friendly Education Award 2023’ ging naar de opleiding bachelor bedrijfsmanagement – afstudeerrichting sportmanagement – dagonderwijs en afstandsonderwijs van de Vives Hogeschool. 

Lees hierna de speech van BOIC-voorzitter, Jean-Michel Saive.  

"Hartelijk welkom op onze algemene vergadering. Ik wil hierbij ook onze partner Deloitte bedanken voor het beschikbaar stellen van deze fantastische locatie.  

Vorig jaar heb ik gezegd dat we uit een moeilijke periode kwamen. We hoopten dat we na de COVID-pandemie terug naar betere tijden konden. Maar helaas moeten we vaststellen dat ook het voorbije jaar een jaar was met heel wat uitdagingen voor onze sport en voor de maatschappij. Zo is er natuurlijk de oorlog in Oekraïne, een conflict op het Europese continent met ook vele implicaties voor de sport. Daarnaast werd het afgelopen jaar ook getekend door een energiecrisis en een inflatie, waarvan we allemaal de impact gevoeld hebben. 

Hebben ons verlaten 

Helaas, hebben we het afgelopen jaar ook enkele dierbare personen verloren. Ik denk in het bijzonder aan Leo Sterckx, zilverenmedaillewinnaar wielrennen in Rome 1960. Ik denk ook aan Willy Van den Bossche, boogschutter en olympiër op de Spelen van 1980 en 1984. Aan Michel Coulon, wielrenner en olympiër op de Spelen van 1968. Aan Etienne Brusselmans, voormalig algemeen secretaris van de Vlaamse Boks Liga en de Koninklijke Belgische Boks Bond en aan Nicolas Ledent, gewezen secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Ik denk ook aan Luc Winants, Internationaal Grootmeester in het schaken. 

Voor al diegenen die ons hebben verlaten, graag een moment van stilte. 

2022, een fantastisch jaar op sportief vlak

Ook al kenden we moeilijke tijden in 2022, toch mogen we trots zijn want op sportief vlak was 2022 een fantastisch jaar. Er waren veertien WK-medailles, waarvan drie wereldtitels in olympische sporten. Tel daarbij de zestien Top-8 plaatsen en dan realiseren we ons dat de sportieve toekomst richting Parijs er goed uit ziet.  

Ook in de niet-olympische sporten was 2022 een succes jaar. Op de Wereldspelen won Team Belgium 20 medailles waaronder elf gouden. Dit toont dat België wereldtop is in verschillende niet-olympische sporten. Team Belgium eindigde zo op de zevende plaats in de medailletabel!

Graag wil ik even stilstaan bij de uitzonderlijke prestatie van Bart Swings. Met vier gouden en één bronzen medaille in Birmingham was hij de op drie na meest succesvolle atleet op deze Wereldspelen. In totaal heeft Bart nu al 12 medailles gewonnen op Wereldspelen. Wat deze prestatie extra speciaal maakt, is dat hij dit slechts enkele maanden na zijn olympische titel in de massastart op de Winterspelen in Peking realiseerde. 

Dat de sportieve resultaten van onze atleten steeds beter worden, is ook de verdienste van onze topsportpartners. Het is dankzij de ambitieuze doelstellingen en de inspanningen van Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien en de goede samenwerking met het BOIC, dat ons land jaar-na-jaar kan groeien in de internationale ranking.

Ambitie was ook één van de sleutelwoorden die centraal stonden in de strategische oefening van onze raad van bestuur vorig jaar. Ik wil graag de leden van de raad van bestuur bedanken voor hun inzet en engagement het voorbije jaar. Tijdens die oefening formuleerden we enkele doelstellingen die we graag op korte, middellange en lange termijn willen realiseren. Jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat er in het voorbije jaar al veel gebeurd is. Via de trimestriële Town Hall meetings met jullie, de federaties, hebben we al enkele acties in detail toegelicht. Ook vanavond zullen verschillende initiatieven de revue passeren.

Be Gold

Eerst en vooral, denk ik aan de verlenging tot 2032 van het project BE GOLD, waarvan het BOIC een partner is. BE GOLD bewijst op elke Olympische Spelen zijn meerwaarde. In Tokyo kwam 65% van de delegatie uit een project BE GOLD. Daarenboven waren vier van de zeven medailles en 16 van de 26 Top-8 plaatsen gelinkt aan het project BE GOLD. Ik wil nogmaals de BE GOLD partners, Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien en de Nationale Loterij, bedanken voor hun geloof in en steun aan dit project.
 
Nieuwe commissies

Als BOIC willen we onze raad van bestuur ondersteunen met sterk advies. Daarom hebben we twee nieuwe commissies gecreëerd. Als olympiër ken ik het belang van een goede entourage. Daarom hebben we, naar het model van het Internationaal Olympic Comité (IOC), ook op het niveau van het BOIC een Athletes’ Entourage Commissie opgericht. Voorzitter Christophe Delecluse verzamelde een sterke groep experten die advies zullen formuleren om de ondersteuning aan onze atleten nog verder te optimaliseren.

Daarnaast hebben we, samen met Patrick Van Campenhout die deze commissie zal voorzitten, een commissie niet-olympische federaties opgericht. Deze commissie zal focussen op de noden en wensen van onze niet-olympische federaties. Ik wil hierbij Christophe en Patrick bedanken voor hun harde werk in deze commissies.


Een vierde pijler, de promotie van de Olympische Waarden

Samen met de raad van bestuur, hebben we een vierde pijler toegevoegd aan het huis van het BOIC: de promotie van de Olympische Waarden. Voor de initiatieven rond Olympische Waarden verwijs ik graag naar één project in het bijzonder.   

Ik heb het over de steun van het BOIC aan het initiatief Urban Youth Games. Dit project organiseerde haar eerste nationale editie twee weken geleden in Molenbeek met 1.500 schoolkinderen uit 17 Belgische steden. Het is een voorbeeld van inclusie en olympische waarden. Het BOIC wil dan ook een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de Urban Youth Games. De ogen van kinderen zien fonkelen is van onschatbare waarde. 


She Leads

Een ander project is ‘She Leads’. Dit initiatief kwam tot stand dankzij onze Commissie Gender Equity en het Europese project GAMES. Tijdens een colloquium in april, presenteerde het BOIC een Nationaal Actieplan voor een betere gendergelijkheid in sportief leiderschap. Dit actieplan was onder meer geïnspireerd op de richtlijnen van het IOC en de Europese Olympische Comités (EOC). Eén van de actiepunten is gericht op het bereiken van een genderbalans in onze algemene vergadering. We kunnen ons doel enkel bereiken met de steun van jullie, de federaties. Bedankt aan alle Commissieleden, en in het bijzonder voorzitster Dominique Gavage, voor hun inspanningen. Het colloquium kreeg zelfs weerklank op internationaal niveau. 

Bij de start van mijn voorzitterschap heb ik gezegd dat ik een voorzitter wil zijn die dicht bij de federaties en de atleten staat. Ik heb het plezier gehad om het voorbije jaar velen van jullie op het terrein te mogen ontmoeten. Ik wil jullie hierbij bedanken voor de uitstekende samenwerking. Met een voorzitter en CEO als olympiërs staan atleten, meer dan ooit, centraal in alle activiteiten van het BOIC. Het BOIC blijft zwaar investeren in topsport en atleten. Ongeveer de helft van ons jaarlijks budget gaat rechtstreeks naar topsport.  

Ik wil hier ook de atletencommissie, onder leiding van Ann Wauters, bedanken voor de continue samenwerking en ik verwijs ook naar de Belgian Olympians Association, die onder leiding van Kim Gevaert, een nieuwe stimulans heeft gekregen.  

Als ik aan atleten denk, denk ik niet alleen aan onze olympiërs, maar ook aan onze paralympische atleten. Voor atleten bestaat er maar één atleten-community. In 2022 hebben we voor de eerste keer samen een Team Belgium & Paralympic Team Belgium stage georganiseerd in Belek. Een historisch moment! 

Nauwere samenwerking met het BPC

Ik wil het Belgian Paralympic Committee (BPC) van harte bedanken voor de uitstekende samenwerking. Daarnaast wil ik ook graag Minister Glatigny en Minister Weyts bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de stage. We hopen de Ministers alvast opnieuw te begroeten in Belek in november dit jaar. 


Road to Paris

Dit jaar zal de stage in het teken staan van de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen van Parijs. In Belek stelden we, samen met de sportministers, het Team Belgium Base Camp concept voor. Dit plan werd uitgetekend binnen het Olympisch Platform, het overlegorgaan tussen de drie Ministers van Sport en het BOIC. Met dit plan kunnen atleten zich optimaal voorbereiden in aanloop naar de Spelen, en dit, in eigen land. Dit concept zal de komende maanden verder verfijnd worden met jullie, de federaties, en met de topsportpartners.

In de voorbereidingen richting Parijs denken we uiteraard ook aan onze Belgische fans. Zo stelden we in maart ons Lotto Belgium House voor. Dit wordt de ontmoetingsplaats voor Belgische fans en atleten tijdens de Spelen. Ook wie geen ticket voor de olympische competities kon bemachtigen, kan in het Lotto Belgium House terecht voor een onvergetelijke olympische ervaring. Cédric zal in zijn presentatie meer details geven over het Lotto Belgium House.

Als deel van de activiteiten die we organiseren, hebben we ook ons jaarlijkse golf-evenement, de ‘Golf 2 Paris’. Zo tellen we samen af naar Parijs. 500 dagen voor de start organiseerden we in samenwerking met de Franse ambassade een aflossingsloop ‘Terre de Jeux’ aan de voet van het Atomium met 500 enthousiaste kinderen. Daarnaast lanceerden we onze ‘Road to Paris’ campagne met onze eerste Lotto Team Belgium Cyclo, een fiets-evenement voor het breed publiek met startplaats in Tubeke waar ook veel atleten hebben meegereden. Ik wil hierbij de verschillende partners en in het bijzonder de Royal Belgian Football Association en Belgian Cycling nogmaals bedanken voor deze fantastische dag. 

U hoorde ook de naam Lotto een aantal keer vallen. Dit is niet toevallig, want de Nationale Loterij is en blijft een van de belangrijkste partners in de vele activiteiten van het BOIC en de Olympische beweging in België. Ik wil hen, net als alle partners die Team Belgium ondersteunen, dan ook van harte bedanken. Zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn. 

Maar niet alleen Parijs verdient onze volle aandacht de komende maanden, er staan ook tal van andere competities en stages gepland tot aan Parijs. Zo reist Team Belgium eind deze maand met 97 atleten naar Polen voor de derde editie van de Europese Spelen. In juli volgt dan nog de zomereditie van het Europees Jeugd Olympisch Festival in Maribor, Slovenië.  

Vervolgens staan er in het najaar een reeks Team Belgium stages gepland met de jeugdstages in oktober en de Team Belgium stage in Belek in november. Begin januari 2024 maken we ons op voor de Jeugd Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Gangwon alvorens de laatste rechte lijn richting Parijs in te zetten. U hoort het, de agenda is goed gevuld. Onze topsportdirecteur, Olav Spahl, zal dadelijk meer toelichting geven bij de verschillende activiteiten. 

België is een land met naam en faam in de olympische beweging. Zo zijn we het enige land dat niet één maar twee voorzitters van het IOC mocht afvaardigen. Als BOIC willen we een bepalende rol blijven spelen op het internationale toneel. We zien daarin een absolute meerwaarde om onze Team Belgium doelstellingen te bereiken. Voor de eerste keer stelden we daarom een ‘Internationale Strategie’ op met verschillende doelstellingen om België en het BOIC te positioneren, om federaties en Belgen ondersteuning te bieden en om België te promoten als kandidaat-land voor het organiseren van internationale competities. Om jullie, de federaties, optimaal te ondersteunen wil ik u dan ook van harte oproepen om ons te informeren bij kandidaturen.

Verder wil ik ook de universiteiten van Gent en Louvain-la-Neuve bedanken voor de samenwerking in het kader van de Belgian Olympic Academy. De huidige editie telt maar liefst 25 deelnemers, waaronder heel wat managers van federaties maar ook olympiërs en atleten. Daarnaast wens ik ook graag de mensen van het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, en van SOLIMEDA, onze stichting ter ondersteuning van olympische medaillewinnaars die het financieel moeilijk hebben, te bedanken. 

Later op de avond zullen we een eerbetoon brengen aan een persoon met een bijzondere verdienste voor de Olympische Beweging in ons land. Ik ga jullie nog even in spanning houden.  

Ik wil graag afronden met het Olympisch motto en het vierde woord dat recent toegevoegd werd door IOC Voorzitter, Thomas Bach. Citius, Altius, Fortius, TOGETHER! U zal zien dat ‘Togetherness’ centraal staat in onze activiteiten. De realisaties die we u vandaag met trots presenteren zijn het resultaat van een ‘team effort’.  

Dit zou niet mogelijk zijn zonder onze raad van bestuur, zonder het managementteam en de volledige staf van het BOIC, zonder de gemeenschappen en zonder de verschillende partners van het BOIC; en uiteraard niet zonder jullie, de federaties. 

Ik hoop alvast dat we allemaal samen verder kunnen blijven bouwen, citius, altius, fortius together. 

Merci. Bedankt. Danke. 

Jean-Michel Saive
Voorzitter

Algemene vergadering: "Atleten, meer dan ooit, centraal in alle activiteiten van het BOIC.”