Logo of Team Belgium

Op 15 december werden tijdens een online conferentie de resultaten gepresenteerd van het project “Athletes Friendly Education”.  

"Certificate for Educational Institutions supporting Dual Careers of Athletes”, ofwel Athletes Friendly Education (AFE), is een driejarig project ter promotie van duale carrière van atletenHet idee van het project was om onderwijsinstellingen te ondersteunen en te motiveren om opleidingen 'atleetvriendelijk' en dus toegankelijker te maken voor topsporters.  

Het project ging officieel van start in januari 2019 en liep ten einde op 15 december van dit jaar.   

Het BOIC is de Belgische partner in dit Europese samenwerkingsverband dat gecoördineerd wordt door het National Olympisch Comité van Slovenië. Uiteraard werkt het BOIC hiervoor samen met de verschillende partners die rond duale carrière en topsport werken in België binnen de verschillende gemeenschappen. Het project krijgt financiële steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.  

  

Partners in dit project zijn onder meer:  

  • Nationaal Olympisch Comité van Slovenië (SLO)  

  • Nationaal Olympisch Comité van Portugal (POR)  

  • Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BEL)  

  • Duitse Olympische Academie (GER)  

  • Kroatische Olympische Academie (CRO)  

  • Faculteit Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Maribor (SLO)  

  • Faculteit maritieme studies van de universiteit van Rijeka (CRO)  

  • Volleybalfederatie van Macedonië (MAC)  

  • EUSA-instituut (SLO)  

Meer informatie over het project kan u terecht bij:  
Nicky Van Rossem, Athlete Pathway Manager:  n.vanrossem@olympic.be