Logo of Team Belgium

De omkadering van atleten naast het sportveld is belangrijker dan ooit. In 2018 voerde het BOIC daarom de rol van Athlete Pathway Manager in. “We willen aanwezig zijn doorheen alle fases die de atleet in zijn leven meemaakt”, zegt huidig manager Nicky Van Rossem.   

“Om het idee achter de Athlete Pathway Manager te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat een atleet in zijn sportieve carrière vier fases doorloopt. Allereerst heb je de initiatiefase waarin de atleet de sport ontdekt. Vervolgens heb je de ontwikkelingsfase waarin een atleet zijn potentieel ontwikkelt. Daarna volgt de perfectiefase. Dat is de fase waarin de atleet zijn hoogste niveau haalt en deelneemt aan internationale competities zoals de Olympische Spelen. In de vierde fase of discontinuatiefase sluit de atleet zijn actieve sportcarrière af”, legt Nicky Van Rossem uit. 

“Het is de rol van de Athlete Pathway Manager om er niet alleen te zijn in de perfectiefase, maar ook om aandacht te besteden aan andere zaken die op het pad van de atleet komen. Een goede samenwerking met de federaties en de interne werking van het BOIC zijn daarbij van groot belang.” 

De Athlete Pathway Manager houdt zich bezig met vijf focuspunten. “Enerzijds focust deze rol op de beloftevolle atleten (young potentials), de Athlete Pathway Manager is tevens betrokken bij het Be Gold-project waar ook Adeps, Sport Vlaanderen en Ostbelgien, met steun van de Nationale Loterij deel van uitmaken. In samenspraak met de High Performance Managers van het BOIC analyseert de Athlete Pathway Manager regelmatig ontwikkelingslijnen van atleten met als doel om meer inzicht te krijgen in de sportieve ontwikkeling. Naast Be Gold, coördineert de Athlete Pathway Manager ook de Team Belgium Youth Training Camps. Daar ben ik vooral betrokken in de praktische organisatie waarbij er nauw samengewerkt wordt met de federaties en de High Performance Managers van het BOIC. Tijdens deze stages observeren we jonge talenten en proberen we hen de topsportmentaliteit aan te reiken.”  

In de perfectiefase ondersteunt de Athlete Pathway Manager de Games Managers door mee te gaan op verplaatsingen en wordt er ook gefocust op een goede samenwerking tussen de atletencommissie en het BOIC. “De Athlete Pathway Manager heeft als doel om de stem van de atleet verder te integreren in de werking van het BOIC. Naast updates over onze projecten en werkingen, koppelen we regelmatig terug voor feedback. Ik overleg regelmatig met Ann Wauters, de voorzitster van de atletencommissie, en we zitten regelmatig samen met deze groep van Olympiërs om verschillende thema’s te bespreken. Enkele concrete voorbeelden zijn de code of conduct, de ontwikkeling van de Team Belgium kledinglijn, input voor strategische sessies, het avondprogramma van de Team Belgium Training Camps. Tijdens dat programma staat het 3-generatieconcept steeds centraal. Zowel de toekomstige atleet als de Olympiërs uit het verleden en heden worden hierbij betrokken. Deze synergie tussen beloftevolle jongeren en doorwinterde atleten is van onschatbare waarde.” De Athlete Pathway Manager is de verbindende schakel tussen de atletencommissie en de verschillende departementen van het BOIC.  

Voor de laatste fase of discontinuatiefase is het de rol van de Athlete Pathway Manager om het ACP-project te organiseren. “Via het ACP-project ondersteunen we zowel de duale als de na-carrièrre van onze Olympiërs. Daarin werken we complementair aan de initiatieven van de gemeenschappen en het IOC.” 

Het takenpakket van een Athlete Pathway Manager is allesbehalve afgelijnd. Nicky benadrukt dan ook dat het belangrijk is om de rol in de toekomst te blijven ontwikkelen. “Als we op verplaatsing gaan met de delegatie probeer ik ook kennis uit te wisselen met collega’s uit verschillende landen. Groot-Brittannië en Luxemburg hebben deze rol op een iets andere manier ingevuld en het is altijd boeiend om hierover samen te spreken. We hebben binnen het BOIC een eigen visie op de rol van de Athlete Pathway Manager maar het is belangrijk om kritisch en open-minded te blijven. Dat soort ervaringen helpen ons om de rol van Athlete Pathway Manager, in overleg met mijn collega’s en topsportdirecteur Olav Spahl, verder te ontwikkelen. Het is zeker geen tijdelijke rol. Het is mijn ambitie en die van het BOIC om de rol van Athlete Pathway Manager uit te bouwen en daarin mee te groeien met als doel de Olympiërs op een holistische manier verder te ondersteunen.”