Logo of Team Belgium

"Op initiatief van BOIC-voorzitter, Jean-Michel Saive, en naar het voorbeeld van de gelijknamige commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), lanceerde het BOIC op 8 november zijn 'Athletes' Entourage Commission' (AEC).  Jean-Michel Saive is zelf lid van de IOC Athletes' Entourage Commission. Voorzitter van de Athletes' Entourage Commission van het BOIC is Christophe Delecluse, bestuurslid van het BOIC. 

De ‘Entourage’ van de atleet 

Onder de ‘Entourage’ van de atleet wordt verstaan: de entourage van alle leden van Team Belgium en dit in de ruimst mogelijke zin. Hieronder kunnen we alvast volgende ondersteuners includeren:

 • Prestatiebevordering: trainers, coaches, technisch directeurs, sportwetenschappers,… 
 • Gezondheid en welbevinden: artsen, kinesitherapeuten, psychologen, voedingsexperten, ...
 • Familie, vrienden, mede-atleten, … 
 • Juridisch: juristen, advocaten, 
 • Commercieel: managers, sponsors, … 
 • Media: journalisten, influencers, sociale media, … 
 • Organisatie: wedstrijdverantwoordelijken, logistieke ondersteuning, … 
 • Sociale carrière: topsport en studie, professionele ontwikkeling, post-carrière. 


Doel 

De Commissie Athletes’ Entourage adviseert, samen met het management van het BOIC, de raad van bestuur over aangelegenheden en thema’s die de atleet en zijn prestatie kunnen optimaliseren, beschermen en ondersteunen. De Commissie wil hierin prioriteiten stellen en initiatieven voorstellen, die dan door het BOIC en de topsportpartners verder kunnen uitgewerkt worden. 

Vanuit diverse invalshoeken kan de entourage een meerwaarde of een bedreiging betekenen voor het presteren en het welzijn van de atleet. De AEC wil op zoek gaan naar initiatieven die binnen het geheel van de omkadering een meerwaarde kunnen creëren en/of bedreigingen kunnen voorkomen.  

Christophe Delecluse: “De Athletes’ Entourage Commission is geen ethische commissie die oordeelt over bepaalde cases, wij zijn ook geen commissie die het topsportbeleid van het BOIC gaat doorlichten. Wat wij wel gaan doen is – vanaf de zijlijn – observeren/adviseren waar mogelijke opportuniteiten en mogelijke noden liggen om het  topsportklimaat binnen Team Belgium te optimaliseren met als doel: enerzijds betere prestaties te behalen en/of anderzijds het welzijn van de atleet fysiek, sociaal, mentaal te beschermen of te verbeteren. Zo willen we, samen met het management, prioriteiten stellen en initiatieven voorstellen voor de verschillende ondersteuners van atleten. 

“Gedurende  de voorbije 20 jaar is het topsportlandschap erg veranderd. Het topsportklimaat wereldwijd en ook in België is met grote sprongen geëvolueerd en geprofessionaliseerd.  Ook de maatschappij in het algemeen en de gangbare normen wijzigen systematisch.
Op de impact van die veranderende ontwikkelingen willen wij met de AEC tijdig inspelen en oplossingen aanreiken aan de entourage van de atleet.” 

“Ik geef niet graag voorbeelden omdat de focus van de commissie niet vastligt, maar ter illustratie van  een snel veranderende realiteit wil ik er wel twee geven: bij sommige relatief nieuwe sporten, zoals bijvoorbeeld het skateboarden, dat zijn olympisch debuut maakte in Tokio in 2020, heerst er een andere topsportcultuur dan wat we bijvoorbeeld gewoon zijn bij marathonlopen of bij het roeien. De cultuur van het presteren is verschillend en dat heeft ook zijn impact op de optimale entourage. Het AEC zou zich kunnen buigen over de manier waarop we daarmee best kunnen omgaan in functie van de prestaties binnen deze sporten en in functie van het welzijn van deze sporters. Het is duidelijk dat de win-win hier ook in de andere richting kan werken en dat traditionele sporten kunnen leren van de nieuwkomers. Het is nu vooral belangrijk dat we ons bewust zijn van de opportuniteiten en gevaren en daar ligt het werkterrein van de Athletes’ Entourage Commission.”   

“Een ander voorbeeld om aan te tonen hoe snel de omstandigheden kunnen veranderen, betreft ‘social media’. Zowat alle jongeren zijn actief  op sociale media, maar wanneer iemand van atleet tot topatleet evolueert, krijgt “sociale media” plots een andere dimensie. Wat er gepost wordt en op welke manier, heeft een andere impact. Hierrond werden reeds stappen genomen om atleten ondersteuning te bieden, maar de evolutie en de impact binnen sociale media gaan dermate snel dat we er alert en pro-actief moeten mee omgaan.” 

Prioriteiten stellen 

Tijdens de eerste vergadering(en) stelt de AEC een lijst op met te behandelen onderwerpen met betrekking tot het topsportklimaat. Op basis van de mogelijke meerwaarde, de haalbaarheid, de hoogdringendheid, wordt een lijst van prioritaire onderwerpen bepaald.    

Bij de prioritaire onderwerpen wordt ook een lijst opgesteld van experten die uitgenodigd kunnen worden op de volgende sessies van de AEC.   

Tijdens de eerste vergaderingen dient ook duidelijk te worden hoe de AEC input kan geven en kan interageren met andere commissies en initiatieven binnen het BOIC: zoals de wetenschappelijke commissie, de Gender Equity Commission, het Olympic Coaching Platform, … Het moet de bedoeling zijn dat de AEC input geeft voor initiatieven die binnen de huidige organisatie van het BOIC uitgewerkt en opgevolgd kunnen worden.   

De leden van de AEC 

Christophe Delecluse: "De leden van de AEC hebben zeer diverse achtergronden – ze komen uit verschillende sporten, hebben verschillende opleidingen genoten, hebben verschillende rollen binnen de sport en dus ook verschillende ervaringen. Dat levert een mooie mix van inzichten en materiaal waarmee de AEC aan de slag kan om te brainstormen, te reflecteren, en ideeën te formuleren, creatief denken, vooruitdenken, ‘out of the box’ denken dat is de taak van de commissie."  

Vanuit de raad van bestuur van het BOIC:  

 • De raad van bestuur duidt binnen zijn leden een voorzitter voor de AEC aan.   
 • De voorzitter van de atletencommissie 
 • De voorzitter van de commissie ‘officials’ 

Vanuit het BOIC:  

 • De CEO
 • De Directeur Marketing & Communicatie
 • De Directeur Topsport  

Externe leden aangeduid door de raad van bestuur van het BOIC:  

 • Er worden maximum 25 externe leden aangeduid
 • De externe leden beantwoorden aan minstens één van de onderstaande criteria
  - Een brede kennis hebben op het vlak van de werking van Team Belgium 
  - Ervaring hebben met betrekking tot deelname aan de Olympische Spelen 
  - Ervaring/ expertise hebben binnen een domein dat van belang kan zijn voor de optimalisatie van de werking en het topsportklimaat binnen TB en/of TBE   
 • De commissie is bij voorkeur evenwichtig samengesteld op vlak van geslacht (M/V) en taal (F/N) waarbij ernaar gestreefd wordt dat de balans niet buiten de 60/40 verhouding treedt. 
 • De commissie bevat minstens 1 vertegenwoordiger uit Duitstalig België 

 

Maken deel uit van de Athletes’ Entourage Commissie  

Externe leden aangesteld door de raad van bestuur van het BOIC 

 • Wendy Laeremans – Sport Technical Directeur KBRSF (Belgian Equestrian Federation)  
 • Frederik Broché – Sport Technical Directeur Belgian Cycling
 • Ulla Werbrouck – Olympic Gold Medalist Atlanta 1996 
 • Pascal Borry - Professor at Centre for Biomedical Ethics and Law, KU Leuven 
 • Eric Pirenne – Team Manager KBHB 
 • Bob Verbeeck – Olympian Los Angeles 1984, CEO Golazo 
 • Kristel Taelman – Dual Career Support Provider at Sport Vlaanderen 
 • Geert Van Vaerenbergh - Founder of the Belgian Bullets 
 • Annelies D’espailer - Flemish Ombudsperson Gender 
 • Emmanuel Rombouts – President at Golf Vlaanderen 
 • Philippe Heck – Former President at Belgium Biathlon 
 • Claire Michel – Olympian Triathlon (Rio 2016 + Tokyo 2020) 
 • Carole Bam – Coach Belgian Cheetahs, Olympian athletics (Athens 2004 + Beijing 2008) 
 • Laurence Rase – Olympian Taekwondo (Athens 2004), Sports Infrastructure Advisor to the Minister of Finance, Budget, Airports and Sports Infrastructure. 
 • Marc Francaux - Professor of exercise physiology at UC Louvain 
 • Cédric Dumont – Professional BASE-jumper, founder Dare to Jump, Elite Sport Coach 
 • Jean-François Lenvain – Elite Sport Coach, Winner Ethics in Sport Award (FWB-Adeps)
 • Raheleh Asemani – Olympian Taekwondo (Rio2016) 
 • Olek Kazimirowski - CEO at Belgian Paralympic Committee  

Leden van de raad van bestuur van het BOIC   

 • Christophe Delecluse  Appointed by the BOIC Executive Board as AEC chairperson. Professor in Movement Sciences, KU Leuven, Teamleader Athletics (Beijing 2008)  
 • Ann Wauters à Chairperson Athletes Commission BOIC. Assistant-Coach at Chicago Sky (WNBA), Olympian Basketball (Tokyo 2020) 
 • Gwenda Stevens à Chairperson Officials Commission BOIC. President Belgian Rowing Federation

Leden van het BOIC:   

 • Cédric Van Branteghem, CEO
 • Dieter Reyntjens, Marketing and Communications Director 
 • Olav Spahl, Elite Sports Director
 • Nicky Van Rossem, Support