Logo of Team Belgium

Oktober is een belangrijke maand voor de atletencommissie van het BOIC. Met het oog op de nieuwe samenstelling wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd waarbij olympiërs zich kunnen opgeven om (opnieuw) verkozen te worden.

De atletencommissie van het BOIC bestaat uit maximaal 12 verkiesbare leden. Deze leden zijn Belgische atleten, die op het moment van de verkiezingen, aan minstens één van de twee voorbije edities van de Olympische Zomerspelen of Winterspelen (Sotsji 2014, Rio 2016, PyeongChang 2018 en/of Tokyo 2020) hebben deelgenomen. Wanneer er meer kandidaten dan plaatsen zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden om te bepalen wie de komende vier jaar de stem van de atleten in de Belgische Olympische wereld zal vertegenwoordigen.

Jill Boon nam deel aan de Olympisch Spelen in Londen 2012 en was meer dan 4 jaar lid van de atletencommissie van het BOIC. Tijd om naar haar ervaringen en advies te polsen.

Jill, wat is volgens jou de rol van de atletencommissie?

“Als lid van de atletencommissie van het BOIC bevind je je in het middelpunt van de besluitvorming van het BOIC. Je vormt de schakel tussen de huidige atleten in België en het BOIC en het is onze rol om de rechten van elke atleet verdedigen."

“We vergaderden ongeveer 4-5 keer per jaar. Als actieve sporter was het niet altijd eenvoudig om dit te combineren met mijn trainingen maar intussen waren de bijeenkomsten ook vaak online. Dat maakte het wat eenvoudiger voor mij. Daarnaast wordt er ook steeds met een agenda en een verslag gewerkt. Dit is zeer handig om ook nadien nog even terug te koppelen met de andere leden. Dit gebeurde bijvoorbeeld naar aanloop van de Olympische Spelen in Tokyo. De sanitaire situatie veranderde soms snel en om er zeker van te zijn dat de atleten in de beste omstandigheden konden deelnemen, hebben we toch regelmatig gediscussieerd met het team. Dat vond ik zeer boeiend.”

Op welke manier houden jullie onderling als atleten dan contact?

“We hebben een actieve WhatsApp-groep waar we onze ideeën en bepaalde nieuwtjes in kunnen delen. We bespreken daarin vaak of we als atletencommissie een standpunt willen innemen rond bepaalde thema’s en de welke dit dan zou moeten zijn. Daarnaast zijn we ook een aanspreekpunt voor atleten. Sommige atleten komen rechtstreeks bij een van ons aankloppen wanneer ze met iets zitten. Ik denk dat dit ook niet onbelangrijk is om als lid van de atletencommissie zeer aanspreekbaar te zijn.”

Het is duidelijk dat de stem en het welzijn van atleten je na aan het hart ligt. Wist je dan meteen dat de atletencommissie van het BOIC iets voor jou was en heb je dan in het verleden ook campagne gevoerd naar aanloop van de verkiezingen?

“Van bij het begin was ik zeer enthousiast om dit te doen. En uiteraard heb ik mijn enthousiasme ook gedeeld met de sportwereld maar ik zou het niet echt beschrijven als campagne voeren.”

De atletencommissie vertegenwoordigt de stem van de atleet in zeer uiteenlopende projecten. Welk project vond je zelf het leukste of het belangrijkste om de stem van de atleet in te vertegenwoordigen?

“Er zijn in de afgelopen periode bijzonder interessante en belangrijke projecten voor atleten geweest. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de selectiecriteria of de marketing en het beeld waarop de atleet weergegeven wordt, maar voor mij was één van de belangrijkste ons standpunt na de onthullingen in de gymnastiekwereld. Als atletencommissie wilden we duidelijk maken dat fysiek of pyschologisch misbruik van atleten niet thuishoren in de sportwereld en dat wij aanspreekbaar zijn indien het nodig is. Hierover hebben we toen een statement gecommuniceerd.”

Binnen welke specifieke thema’s heb je volgens jou het meeste bijgedragen de afgelopen olympiade. Heb je advies voor de nieuwe generatie om nog meer impact te hebben?

“Ik denk dat elke generatie zijn eigen uitdagingen zal kennen maar de stem van de atleet zal mee evolueren met zijn generatie. Onafhankelijk van de tijdsgeest blijft het bijzonder belangrijk dat hiernaar geluisterd wordt.”

Je kan je niet meer kandidaat stellen omdat je laatste deelname aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 was. Waarom zouden andere olympiërs zich kandidaat moeten stellen voor de atletencommissie van het BOIC?

“Omdat, zoals ik eerder al zei, de aletencommissie er niet voor de show is. Er is effectief beslissingsbevoegdheid binnen de commissie en er zijn discussies en debatten die invloed kunnen uitoefenen. Deze commissie, die de stem van de atleet laat horen, staat volgens mijn in het middelpunt van de Olympische Beweging en dat vind ik zeer mooi.”

Meer info