Logo of Team Belgium

Tijdens zijn jaarlijkse Algemene vergadering van 8 juni in het Auditorium van BOIC-partner Deloitte Belgium in Zaventem, reikte het BOIC voor de tweede keer op rij zijn ‘Athlete Friendly Education-Award’ uit. Met deze award wil het BOIC initiatieven van een hogeronderwijsinstelling die atleetvriendelijk onderwijs in België promoot, belonen. Op die manier wil het BOIC jonge topsporters ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.  

De ‘Athlete Friendly Education-Award 2023’ gaat naar de opleiding bachelor bedrijfsmanagement – afstudeerrichting sportmanagement – dagonderwijs en afstandsonderwijs van de Vives Hogeschool.

Tijdens de Algemene Vergadering van het BOIC nam Tania Corbanie als vertegenwoordigster van het initiatief, de AFE-Award in ontvangst.  

Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC: “De jury was unaniem over Vives. De Vives Hogeschool is zeer atleet-vriendelijk en biedt heel wat flexibiliteit voor topsportstudenten. 

Zo biedt Vives een centraal aanspreekpunt aan dat verantwoordelijk is voor topsporters en dat hen ondersteunt met hun studie- en trajectbegeleiding.

Daarnaast wordt er ook gefocust op afstandsonderwijs en de mogelijkheid om examens vanop afstand af te leggen, wat voor vele topsporters een meerwaarde betekent aangezien ze regelmatig in het buitenland zijn om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Tot slot zien we ook dat er gekeken wordt op welke manier er een student-buddy systeem opgezet kan worden voor topsport-studenten die focussen op een traject richting de Olympische Spelen.”  

Erasmus+ programma van de Europese Unie 
Het project ging officieel van start in januari 2019 en liep tot december 2021. Het BOIC was de Belgische partner in dit Europese samenwerkingsverband dat gecoördineerd werd door het National Olympisch Comité van Slovenië.   

De financiële steun kreeg het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Na afloop van het Erasmus+ project besloot het BOIC om de AFE-Award te implementeren in België om zo onderwijsinstellingen te ondersteunen en te motiveren om opleidingen ‘atleetvriendelijk’ en dus toegankelijker te maken voor topsporters.

Deelnemers Erasmus+ programma 
Olympisch Comité van Slovenië, Vereniging van Sportfederaties, Nationaal Olympisch Comité van Portugal, Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Duitse Olympische Academie, Kroatische Olympische Academie, Universiteit in Maribor, Faculteit Organisatiewetenschappen, Universiteit van Rijeka, Faculteit Maritieme Studies, Volleybalfederatie van Noord-Macedonië, European University Sports Association (EUSA).   

‘Athlete Friendly Education Award’-jury van het BOIC   
Een AFE-jury kiest uit de ingediende projecten een initiatief van een hogeronderwijsinstelling dat atleetvriendelijke opleidingen promoot en zo topsporters ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Deze wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het BOIC.   

In de toekomst wil het BOIC nog meer aandacht schenken aan complementaire stimulerende initiatieven in de topsport die positief zijn voor de verdere ontwikkeling van atleten. Hogeronderwijsinstellingen kunnen zelf een aanvraag indienen met een initiatief via een ‘open AFE-kandidaten platform’ tijdens de applicatieperiode (in 2023 werd de applicatieperiode georganiseerd tussen februari en eind maart 2023).     

Athlete Friendly Education Award in het verleden 
In het verleden ging de ‘Athlete Friendly Education-Award’ van het BOIC naar het initiatief ‘De dienst topsport & studie’ van de Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door prof. Paul Wylleman en naar het initiatief ‘Le Service des sports de l'Université Catholique de Louvain’ van de Université Catholique de Louvain, vertegenwoordigd door Prof. Thierry Zintz.  

Meer informatie over de Athlete Friendly Education Award van het BOIC, krijgt u bij: 
Nicky Van Rossem, Athlete Pathway Manager - n.vanrossem@olympic.be   

Bachelor bedrijfsmanagement – afstudeerrichting sportmanagement – van de Vives Hogeschool ontvangt BOIC ‘Athlete Friendly Education-Award 2023’