Logo of Team Belgium

Op 7 juni 2016 organiseerde het BOIC een studiedag ter attentie van de sportbonden in het kader van het Europese SIGGS-project “Support the Implementation of Good Governance in Sport”. Tijdens deze studiedag werd het project voorgesteld en werden aanbevelingen gedaan inzake goed bestuur. Een meer gedetailleerd verslag van deze studiedag wordt later gepubliceerd.

Het project helpt sportfederaties en Nationale Olympische Comités via adviesverlening en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven.

Eind 2015, werden de leden van het BOIC en de liga’s uitgenodigd om een vragenlijst/auto-evaluatie-tool in te vullen over verschillende aspecten van goed bestuur.

Op basis van de resultaten van deze vragenlijst hebben de federaties en liga’s praktisch advies gekregen. Zo kunnen zij hun beheer op strategische punten verbeteren.

Op 7 juni verzamelden federaties en liga’s tijdens een sessie over de analyse van de resultaten, het uitwisselen van ‘best practices’ en aanbevelingen op vlak van goed bestuur.

Meer info over het SIGGS-project.