Logo of Team Belgium

Ieder jaar, sinds 2000, reikt het IOC zijn “Women and Sports Awards “ uit, een erkenning voor uitzonderlijke mannen, vrouwen en organisaties die zich inzetten voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op en buiten de sportvelden. De Awards werden dit jaar uitgereikt tijdens de 139e IOC-zitting in Peking.

Er worden elk jaar zes prijzen uitgereikt, één voor elk van de vijf continenten en één op wereldniveau, ter ondersteuning van opmerkelijke bijdragen aan de deelname van vrouwen en meisjes aan sport. De Commissie Gender Equity  van het BOIC kreeg een eervolle vermelding.

Als erkenning voor haar bijdrage aan het dichten van de genderkloof in de sport krijgt de Commissie Gender Equity  van het BOIC  het "Women and Sport Achievement Diploma” uitgereikt.

Het Selectiecomité van het IOC “was bijzonder onder de indruk van het belangrijke werk dat de Commissie Gender Equity  van het BOIC tot dusver heeft verricht om via diverse initiatieven de obstakels waarmee vrouwen in de sport in België worden geconfronteerd, te identificeren en aan te pakken, en moedigt de voortzetting van dit waardevolle werk ten zeerste aan.”

België werd geselecteerd uit een shortlist van 26 kandidaten (waarvan vijf  uit Europa), wat een primeur is sinds we kandidaten voor deze prijs voorstellen.

Empowering Women in Sports
Dominique Gavage, voorzitster van de Commissie Gender Equity : “In ons streven naar een betere wereld via sport is gendergelijkwaardigheid een belangrijk doel. Er bestaan nog te veel drempels voor vrouwen in de sport, jong en oud. Dat geldt zowel voor sporters als voor coaches, officials en bestuurders. “Empowering Women in Sports” wil drempels afbreken, beleidsmatig en op het terrein. We zijn blij met het  "Women and Sport Achievement Diploma”, het sterkt ons in onze visie en in onze missie.”

 

Samenstelling van de commissie Gender Equity

Voorzitster: Dominique Gavage
Leden :

  • Dominique Monami
  • Jean-Pierre Delchef
  • Yves Henet
  • Gwenda Stevens
  • Patrick Van Campenhout

BOIC-leden:

  • Dieter Reyntjens
  • Matthias Van Baelen

 

Empowering Women and Sports