Logo of Team Belgium

Op 26 juni kwam de nieuwe raad van bestuur van het BOIC voor het eerst bij elkaar. Onder voorzitterschap van Pierre-Olivier Beckers werden de twee ondervoorzitters en de penningmeester aangeduid. Tom Van Damme en Jean-Michel Saive zijn de nieuwe ondervoorzitters. Marc Coudron werd aangesteld als penningmeester van het BOIC.

Het beheerscomité is samengesteld uit :

  • Pierre-Olivier Beckers, voorzitter
  • Tom Van Damme, ondervoorzitter
  • Jean-Michel Saive, ondervoorzitter
  • Marc Coudron, penningmeester
  • Sven Serré
  • Dominique Gavage
  • Voorzitter van de atletencommissie (later aangesteld)

Commissies van het BOIC :
Ook duidde de raad van bestuur de voorzitters aan van de commissies :

  • Voorzitter selectiecommissie : Sven Serré
  • Voorzitter Audit Committee and Investments : Pascal Mertens
  • De voorzitter van de atletencommissie en van de commissie officials worden later aangesteld.