Logo of Team Belgium

Op 4 oktober kwam de nieuwe raad van bestuur van het BOIC voor het eerst bij elkaar. Onder voorzitterschap van Jean-Michel Saive werden de ondervoorzitters en de penningmeester aangeduid. Dominique Monami en Tom Van Damme zijn de twee ondervoorzitters. Dominique Monami is de eerste vrouwelijke ondervoorzitster van het BOIC.  Pascal Mertens werd aangeduid als penningmeester van het BOIC. 

  

Het bureau van de raad van bestuur is samengesteld uit: 

  • Jean-Michel Saivevoorzitter 

  • Dominique Monami, ondervoorzitster 

  • Tom Van Damme, ondervoorzitter 

  • Pascal Mertens, penningmeester 

  • Dominique Gavage  

  • Sven Serré 

  • Gwenda Stevens 

  • Voorzit(s)ter van de atletencommissie (wordt later aangesteld) 

  

Ook duidde de raad van bestuur de voorzitters en leden aan van de comités en commissies: 

 Audit Comité 

Jean-François Hannosset, voorzitter 
Pascal Mertens, penningmeester 
Peter Van Den Bossche 
Michel Grignard, extern expert 
André Stein, extern expert 
 

Benoemings- en renumeratiecomité 

Jean-Michel Saive, voorzitter 
Yves Henet 
Gwenda Stevens 
Tom Van Damme 
 
Plaatsvervangende leden: 
Jean-Pierre Delchef 

Peter Van Den Bossche 
 
Selectiecommissie 

Sven Serré, voorzitter 
Didier Bonni 
Jean-Pierre Delchef 
Dominique Gavage 
Gijs Kooken 
Sylvie Ronsse 
Patrick Van Campenhout 
Vertegenwoordig(st)er van de Atletencommissie 

 
Ethische Commissie 

Paul Urbain, voorzitter 
Cyriel Coomans 
Guido De Bondt 
Eric De Boever 
Anne d’Ieteren 
Frédéric Fallon-Kund 
Roger Vanmeerbeek 

 

Commissie Officials
Gwenda Stevens, voorzitster 

 
Atletencommissie 
De Atletencommissie wordt binnenkort opnieuw samengesteld.