Logo of Team Belgium

Op 10 juni, op minder dan twee maanden voor Team Belgium zal opstappen in het Maracana-stadion tijdens de openingsceremonie van de Spelen van de 31e Olympiade, riep het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, bij elkaar voor een algemene vergadering in het Belfius Congress Center in Brussel. Lees de speech van BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.

Pierre-Oliver Beckers : “ Vele Belgische sporttalenten hebben het voorbije jaar mooie prestaties geleverd. Maar nu wordt het tijd om de kroon op het werk te zetten: over minder dan twee maanden zetten we onze vlag neer in het Maracana-stadion voor de Spelen van de 31e Olympiade.

Rio 2016

De Spelen in Rio zullen moeten plaatsvinden in een zeer moeilijke politieke, economische en sociale context. Over het sportieve luik maak ik me geen zorgen: Rio zal op 5 augustus klaar zijn om fantastische competities op het hoogste niveau te organiseren. Maar zelfs vandaag is er nog enorm veel werk. Vooral op het vlak van transport, veiligheid en waterkwaliteit hebben de Brazilianen mij nog niet kunnen overtuigen. We zullen zelf alle nodige maatregelen nemen om ter plaatse optimale omstandigheden te creëren.

We gaan naar Brazilië om te presteren. Om een succesvol land te tonen. Om een België te tonen dat wint. Het aantal Belgische atleten in de wereldtop - top 8 - verhogen, zal een positieve impact hebben op de uitstraling en de gezondheid van ons land, de regio’s en de bevolking. Dat is onze visie. We hebben ze zwart op wit neergeschreven. We schatten dat Team Belgium in Rio zal bestaan uit ongeveer 110 atleten. Daarbij ook één ploegsport en verschillende samengestelde teams en aflossingsteams. Deze delegatie heeft volgens onze analyse een potentieel van 3 tot 5 medailles.

Olympisch Platform

We hebben ambitie, ook al zijn we een klein land. Gelukkig stijgt bij iedereen het besef dat we eensgezind moeten zijn om die ambitie te kunnen waar maken. We hebben voor Rio 2016 één gezamenlijke doelstelling, die we op 31 mei met de 3 ministers van Sport hebben gepresenteerd. Dat is een krachtig signaal. In het Olympisch Platform werken we verder aan een gedeelde strategie voor de topsport, over de gemeenschapsgrenzen heen. Ik wil bij deze ook de sportadministraties Sport Vlaanderen, Adeps en de Deutschsprachige gemeinschaft bedanken voor de goede samenwerking. Zo’n gedeelde strategie werpt zijn vruchten af, bijvoorbeeld bij de nationale ploegen en de samengestelde teams. Een ander voorbeeld zijn de vier antidoping-organisaties die steeds beter samenwerken. We zien ook dat het aantal atleten uit het project Be Gold op de Olympische Spelen stijgt: zo’n 60 procent van de atleten in Rio zal uit een Be-Gold project komen. In Londen was dat 43 procent, in Peking nog maar 16 procent. Dit zijn stuk voor stuk hoopvolle vaststellingen, ook al moet ik van tijd tot tijd vaststellen dat sport in ons land nog vaak ondergewaardeerd wordt.

Elite Sport

Onze ambitie tonen we ook in de eigen werking. Het departement topsport werd op een aantal vlakken gewijzigd voor een beter contact met de atleten en coaches op het terrein en een efficiëntere voorbereiding van de competities.

Crisis in de mondiale sport

De mondiale sport krijgt tegenwoordig rake klappen. We zitten in een crisis zoals we er nog nooit één hebben gehad. Dat doet pijn. Dagelijks lees ik de dopingverhalen in de krant. Op een systematische en georganiseerde manier worden cleane atleten bedrogen. Illegale sportweddenschappen bedreigen de geloofwaardigheid van de sport.

Ik geef u een voorbeeld van de omvang van dit probleem: volgens Interpol is het bedrag van illegale sportweddenschappen even groot als het BNP van België, Zwitserland en Oostenrijk samen! Om deze plaag te bestrijden hebben Interpol, het IOC en de Belgische gerechtelijke autoriteiten het initiatief genomen om één nationaal platform trachten op te richten voor de strijd tegen match fixing en illegale sportweddenschappen. Op 22 april was er een eerste vergadering. Daar waren maar enkele federaties aanwezig, samen met de Gemeenschappen, het BPC en het BOIC om de sportwereld te vertegenwoordigen. Op 29 juni is er in Brussel een nieuwe vergadering. De federaties zouden normaal gezien allemaal een uitnodiging moeten hebben gekregen. Kom dus zeker allemaal deelnemen.

In de grootste internationale sportfederaties komen schandalen naar boven. Het is dringend tijd dat iedereen in eigen boezem kijkt en de basisprincipes van goed bestuur toepast: professionalisme, transparantie, integriteit, scheiding van de machten, beperking van het aantal mandaten. We moeten werken aan de geloofwaardigheid van de atleten, bestuurders en de volledige topsportwereld. Allemaal moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven.

Good governance

Met het SIGGS-project zijn we samen met zeven andere NOC’s een voorloper op het vlak van goed bestuur. Dit project is voor de federaties een uitnodiging om er ook werk van te maken. Goed bestuur begint bij de clubs, de liga’s en de federaties. Bedankt aan de federaties die aanwezig waren op de studievoormiddag. En bedankt aan iedereen die aan het project heeft meegewerkt, in het bijzonder de federaties van gymnastiek, hockey en korfbal die hun ervaringen hebben gedeeld. En ik mag zeker ook Thierry Zintz niet vergeten. We zetten hier in de toekomst zeker verder op in.

Statuten

Het BOIC heeft een aantal wijzigingen van de statuten uitgewerkt na de goede discussie die we hier vorig jaar samen hadden tijdens de algemene vergadering. Ik dank in het bijzonder de triatlonfederatie voor haar voorstel. Deze veranderingen passen ook in het toepassen van de principes van goed bestuur.

Concreet gaat het om artikels zes en zestien van de statuten:

  • Sinds 2014 hebben twee atleten stemrecht op de algemene vergadering. De raad van bestuur stelt voor om de formulering van dit artikel 6 conform te maken aan het Olympisch Charter van het IOC.
  • Ten tweede stelt de raad van bestuur voor om de leeftijdslimiet, nu 68 jaar tijdens het kalenderjaar van de verkiezingen, af te schaffen en om een maximum aantal mandaten in te voeren voor de bestuurders en voor de voorzitter: maximum 5 mandaten als bestuurder en maximum 4 mandaten als voorzitter.

We kunnen nog verdere stappen zetten. De raad van bestuur wil zijn beheer nog versterken door de permanente aanwezigheid van één of twee onafhankelijke raadgevers. Ten slotte moet het aantal vrouwen in het bestuur van sportorganisaties in ons land absoluut omhoog.

Commissies van het BOIC

De verschillende commissies helpen ons om als organisatie op een correcte en transparante manier te functioneren. De atletencommissie met voorzitter Jean-Michel Saive is een belangrijk klankbord. Via de feedback van de atleten kunnen we hen nog beter betrekken bij onze werking. Jean-Michel Saive is kandidaat voor de verkiezingen van de atletencommissie van het IOC. In Rio zullen de atleten vier nieuwe leden voor deze commissie verkiezen. Jean-Mi is met zijn internationale ervaring dé perfecte kandidaat. Het BOIC steunt hem voor 100%. Ik reken op iedereen om deze boodschap door te geven aan andere nationale sportfederaties en invloedrijke personen binnen uw sport.

Ook wil ik de leden van de selectiecommissie en voorzitter Philip Berben bedanken voor het uitstekende werk de afgelopen weken. En voor het werk dat nog komt in de komende weken. Laat ons ook de commissie officials met voorzitter Sven Serré niet vergeten. Dankzij hen krijgen de officials een stuk meer aandacht en waardering. En dat verdienen ze. Ook alle andere commissieleden wil ik bedanken voor het goede werk.

Financiën

We hebben 2015 op financieel gebied positief afgesloten. Ik wil bij deze nog eens al onze partners bedanken voor hun steun.

Multidisciplinaire competities

Met Rio in zicht zouden we haast vergeten dat we het afgelopen jaar heel wat competities hebben gehad. Met het European Youth Olympic Festival in Tbilisi, de Youth Olympic Games in Lillehammer en de Europese Spelen in Baku hadden wij een druk agenda. Maar nu richten alle ogen zich op Rio de Janeiro. De voorbereiding zit in de laatste fase. We gaan voor ‘the best preparation ever’. Ik hoop van harte dat we binnenkort samen mooie resultaten kunnen vieren. Met uw inzet en uw steun voor Team Belgium moet dat zeker lukken.”