Logo of Team Belgium

Tijdens de algemene vergadering van het BOIC die plaatsvindt op 2 juni van dit jaar zullen de effectieve leden een nieuwe raad van bestuur verkiezen : 15 bestuurders en 1 voorzitter. De verkiezingsprocedure wordt bepaald in de statuten en het inwendig reglement van het BOIC.


De betrokken sportfederaties mogen elk niet meer dan twee kandidaat bestuurders voordragen die elk van een verschillende taalrol dienen te zijn. Elke kandidatuur voor de raad van bestuur dient ingediend te worden ten laatste op 2 april.

Tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2016 werd een belangrijke statutenwijziging goedgekeurd. Deze beslissing sluit aan bij de principes van goed bestuur. In dit kader werd beslist dat bestuurders nog ten hoogste vijf mandaten mogen hebben en de voorzitter maximaal vier mandaten.

Pierre-Olivier Beckers, kandidaat om zichzelf op te volgen
Deze wijzigingen houden in dat tijdens de algemene vergadering van 2 juni 2017 vijf bestuurders van het BOIC het maximum toegestane aantal mandaten zullen hebben bereikt en zich dus niet meer kandidaat mogen stellen.

De verkiezingen garanderen trouwens niet dat huidige bestuurders die in aanmerking zouden komen hun kandidatuur zullen vernieuwen, noch dat ze automatisch verkozen zouden worden.

Binnen deze context stelt huidig BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers zich kandidaat om zichzelf op te volgen en zo de continuïteit en stabiliteit op managementniveau te waarborgen.

Eén zaak staat vast, de Olympische Beweging is op zoek naar sterke en vrouwelijke kandidaten om te zetelen in de raad van bestuur van het BOIC.