Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft op 6 oktober “Empowering Women in Sports” aangekondigd, een initiatief om de gendergelijkwaardigheid in sport te verbeteren.

Achtergrond

Binnen de raad van bestuur van het BOIC werd een Taskforce “Women & Sports” opgericht in 2018 die verantwoordelijk is voor de strategische en de beleidsmatige benadering. De BOIC Taskforce wordt geleid door Dominique Gavage met medewerking van Gwenda Stevens en Dominique Monami (voormalig tennisster en bronzen medaille winnares van de Spelen van Sydney 2000), alle drie ook lid van de raad van bestuur van het BOIC.

Uit een bevraging van de BOIC Taskforce bij 214 vrouwelijke atletes, coaches, bestuurders en officials van Team Belgium bleek dat 68% van mening is dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de sportieve structuren. Daarnaast vindt slechts 23% dat vrouwen evenveel media-aandacht krijgen als hun mannelijke tegenstanders, terwijl de media volgens diezelfde bevraging juist een zeer grote verantwoordelijkheid hebben. Ten slotte geeft 72% van de vrouwelijke atletes aan dat vrouwen op financieel vlak als minder beschouwd worden ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. Met andere woorden: tijd voor actie!

Maar ook topatletes vinden het noodzakelijk om actief aan gendergelijkwaardigheid, en het activeren van meisjes en vrouwen in sportactiviteiten, te werken. Een groep atleten bestaande uit Ann Wauters, Gella Vandecaveye, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Kim Gevaert, Gitte Haenen, Kimberly Buys, Elfje Willemsen en Nicky Degrendele zal onder de naam ‘Game Changers’ hiervoor activiteiten ontwikkelen. Deze groep zal uitgebreid worden met andere geïnteresseerde vrouwelijke en mannelijke atleten die graag betrokken willen worden bij dit initiatief.

Beide initiatieven, de BOIC Taskforce en de ‘Game Changers’ gaan nu de krachten bundelen om zowel beleidsmatig maar ook in “on the pitch” gendergelijkwaardigheid te bevorderen in sport.

Opdracht

De missie van “Empowering Women in Sports” is het identificeren van barrières die de participatie van vrouwen in sport belemmeren en het implementeren van initiatieven die de gendergelijkwaardigheid verbeteren. Dit is niet alleen gericht op atletes, maar ook op vrouwelijke coaches, officials, en bestuursleden.

Dit initiatief zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de gemeenschappen, Sport Vlaanderen, Adeps, Ostbelgien, sportfederaties en vele andere partners.

Activiteiten

Het stimuleren van bewustwording rond deze problematiek door middel van interviews met atleten, voormalige atleten, bestuursleden, officials en coaches.

Het stimuleren van de sportparticipatie van meisjes en vrouwen door activiteiten in scholen en sportclubs geleid door atleten.

Het organiseren van vormingsdagen, netwerkevents en andere bijeenkomsten rond de gendergelijkwaardigheid.

Alle info op  “Empowering Women in Sports”  

Statements

“Het is enorm belangrijk dat wij als BOIC vrouwen inspireren en aanmoedigen om een rol te spelen in sport,” zegt Dominique Gavage. “Wij willen ervoor zorgen dat er een groter aantal vrouwen actief zijn in sport, of het nu is als bestuurslid, coach, official, atlete of in een andere rol.”

“Als vrouwelijke atleet is het zo belangrijk dat er vrouwen in de omkadering zitten, of het nu een coach is of een bestuurslid”, zegt Ann Wauters, legendarisch Belgisch basketbalster. “We moeten vrouwen aanmoedigen een actieve rol te spelen en hen ook de middelen geven om dit praktisch en succesvol te kunnen doen. Onze groep atletes is vastberaden door middel van concrete acties het aantal vrouwen in sport te verhogen.”