Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) wil Belgische instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen en motiveren om opleidingen 'atleetvriendelijk' en toegankelijker te maken en te houden voor topsporters. Daarom bekroont het BOIC atleetvriendelijk onderwijs (‘Athlete Friendly Education’ (AFE) door de AFE-Award uit te reiken. Elk jaar wint één Franstalige en één Nederlandstalige opleiding/initiatief de AFE-Award. Het BOIC doet hierbij een oproep naar kandidaturen.

Daarom lanceert het BOIC de oproep naar kandidaturen voor de AFE-Award. De oproep is gericht aan vertegenwoordigers van verschillende initiatieven/opleidingen van hoger onderwijsinstellingen die extra stappen ondernemen om topsporters te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun carrière naast de sport. Enerzijds wil het BOIC deze initiatiefnemers belonen, anderzijds, wil het BOIC zo atleetvriendelijke initiatieven/opleidingen in de schijnwerpers zetten.  

Olav Spahl: “Tal van Olympiërs zoals Felix Denayer, Nafi Thiam, Antonia Delaere, Julien Watrin, … kiezen ervoor om naast hun sportieve carrière ook in hoger onderwijs verder te studeren met het oog op hun persoonlijke toekomst. Daarenboven zien we ook in de literatuur dat de ene carrière de andere op een positieve manier kan beïnvloeden. Daarom willen we vanuit het BOIC graag verschillende hoger onderwijsinstellingen, die focussen op atleetvriendelijk onderwijs, een hart onder de riem steken. We mogen niet vergeten dat dit telkens gepaard gaat met extra inspanningen. De missie van het BOIC is om alle betrokken actoren te mobiliseren om een ‘topsportklimaat’ te creëren in België. Dus, ook deze organisaties dragen bij aan het creëren van Olympisch succes.” 

Kandidaturen 
Vertegenwoordigers van een atleetvriendelijk initiatief/opleiding kunnen zich kandidaat stellen door de vragenlijst in te vullen. De AFE-jury zal op basis van alle kandidaturen een short list samenstellen en op basis hiervan één Franstalige en één Nederlandstalige opleiding/initiatief nomineren als winnaars.
Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd aan de raad van bestuur van het BOIC die de eindbeslissing neemt.
Tijdens de algemene vergadering van het BOIC van 8 juni 2023  zullen de vertegenwoordigers van de winnende initiatieven gelauwerd worden. 

AFE-Award 2022

In 2022 werd AFE-Award voor het eerst uitgereikt. Prof. Paul Wylleman ontving de AFE-Award voor het initiatief ‘Dienst Topsport en Studie’ van de Vrije Universiteit Brussel en prof. Thierry Zintz, verbonden aan l’Université Catholique de Louvain, werd bekroond voor het initiatief ‘Le Service des sports de l'Université Catholique de Louvain’. 

Meer informatie krijgt u bij Nicky Van Rossem, Athlete Pathway Manager. 


- Dienst Topsport en Studie van de Vrije Univeristeit Brussel 


- Le Service des sports de l’Université Catholique de Louvain