Logo of Team Belgium

Het BOIC streeft naar een pariteitsparticipatie in functies binnen de sport. Het wil vrouwen aanmoedigen meer en vaker verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom lanceerde het tijdens het jaarlijkse Team Belgium Training camp in Belek het ‘Female Coaches Café’. 

Met het ‘Female Coaches Café’ wil het BOIC meer aandacht vragen voor vrouwen die sleutelposities bekleden in de sport.  Het is de allereerste keer dat een dergelijk netwerkmoment specifiek voor de vrouwelijke delegatieleden – coachen, medische staf, omkadering en begeleiding van atleten - wordt georganiseerd. Tijdens deze inspirerende coffee talk werden ervaringen uitgewisseld over de trajecten binnen topsport die de aanwezige vrouwelijke coachen hebben beleefd en de belemmeringen die zij hierbij ondervinden. Voorzitter Jean-Michel Saive en CEO Cédric Van Branteghem namen deel aan de coffee talk. 

Wij vroegen aan Carole Bam, coach van de Belgian Cheetahs en aan Marjorie Heuls, coach bij Gymfed wat zij vonden van het initiatief en naar hun advies voor vrouwen die een functie willen opnemen in topsport. 

Carole Bam: "Ik juich dit initiatief ten zeerste toe! Persoonlijk kom ik elke dag obstakels tegen omdat ik een vrouwelijke coach ben. Ik heb het gevoel dat mensen me niet altijd serieus nemen. De verschillen tussen mannen en vrouwen ervaar ik dagelijks in de topsport, die nog te veel een mannenmilieu is. Dit soort initiatieven geeft me de indruk dat ik daar een plaats heb, het motiveert me. Ik heb het gevoel dat ik niet de enige ben die tegen bepaalde barrières aanloopt. Het gaf me echt een boost! 
Ik denk dat vrouwen zichzelf meer moeten pushen, we moeten meer vrouwen aanmoedigen om een functie in de topsport op te nemen. 
Vrouwen moeten meer in zichzelf geloven en niet bang zijn. We hebben dezelfde capaciteiten als mannen en we kunnen met onze atleten evenveel bereiken! “ 

Marjorie Heuls: "Geweldig initiatief van het BOIC, ik vind het heel goed om over dit thema te communiceren en uit te wisselen, het gaat tenslotte om de samenleving.
Ik denk dat vrouwen in de huidige maatschappij, net als in de topsport, meer kansen hebben dan vroeger, dankzij de strijd die vrouwen in het verleden hebben geleverd.  Persoonlijk heb ik in mijn sport geen moeilijkheden ondervonden als coach. De meeste obstakels die ik ben tegengekomen gelden zowel voor vrouwen als voor mannen. Maar ik weet dat er voor het bereiken van verantwoordelijke posities soms nog verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.
Wij vrouwen moeten onze ambities nastreven en niet aarzelen om te communiceren wanneer we obstakels tegenkomen. En vooral onszelf blijven en ons eigen pad volgen.”   

Cédric Van Branteghem: “We zien vandaag de dag nog altijd dat vrouwen grotendeels ondervertegenwoordigd zijn in topsport en dit ondanks het quasi genderevenwicht bij atleten. Ook op deze Team Belgium stage is dit het geval. Die problematiek wil de Commissie ‘Gender Equity’ van het BOIC onder de aandacht brengen. Een koffiemoment zoals dit ‘Female coaches café’ is dan ook een leuke manier om onze vrouwelijke coaches en andere leden van de omkadering tijdens deze stage samen te brengen. Zo krijgen zij meer zichtbaarheid tijdens deze stage en zetten wij dit belangrijke thema op de agenda. Met de bezorgdheden en tips die tijdens dit moment ter sprake kwamen, kan de Commissie dan concreet aan de slag om initiatieven uit te werken in de toekomst.” 


Commissie Gender Equity van het BOIC
 

Het Female coaches café’  is een initiatief van de Commissie Gender Equity van het BOIC.  Het BOIC is actief bezig met het verder bevorderen van gendergelijkheid in leidinggevende functies binnen het NOC en sportorganisaties in het algemeen.   

In 2018 werd de Task Force "Vrouwen & Sport" opgericht, die enerzijds als opdracht heeft belemmeringen voor vrouwelijke deelname aan sport te identificeren en anderzijds innovatieve oplossingen voor te stellen om de situatie te verbeteren. Er werden vier doelgroepen geïdentificeerd: sporters, coaches, officials en bestuursleden.   

EOC Gender Equality, Diversity and Inclusion Commission

Cédric Van Branteghem zetelt ook in de EOC Gender Equality, Diversity and Inclusion Commission die een strategie en actieplan wil ontwikkelen inzake gendergelijkheid en -integratie en toezien op de uitvoering ervan. Het zal in dit verband aanbevelingen doen aan het Uitvoerend Comité van het EOC. 

 
Project Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport (GAMES) 

Het BOIC is verder ook lid van de EOC Equality Commission  in samenwerking met het EU-kantoor in Brussel, en acht Europese Nationale Olympische Comités in het kader van het transnationale project GAMES of Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport. Het project, dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+-programma, streeft naar een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies in de sport.