Logo of Team Belgium

Op 29 november was het BOIC te gast bij de Vlaamse Sportfederatie in het kader van de samenwerking tussen beide organisaties. Verschillende Vlaamse olympische federaties, vertegenwoordigd door hun technisch of algemeen directeurs, tekenden present voor dit overlegmoment. 

Voor het BOIC gaven Jean-Michel Saive, voorzitter, Cédric Van Branteghem, CEO, Olav Spahl, Topsport Directeur, Dieter Reyntjens, Marketing Directeur en Matthias Van Baelen, Manager External Relations, Press & Communication, toelichting over het topsportlandschap in België, het topsportbeleid en de rol van het BOIC, de topsport-budgetten, de marketing- en communicatie-initiatieven en het algemene beleid van het BOIC.  

Jean-Michel Saive: “Het is als BOIC belangrijk om dicht bij de federaties en de atleten te staan. Transparantie en directe communicatie leveren een grote bijdrage aan een sterke samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen de verschillende federaties en het BOIC. Ik wil als voorzitter van het BOIC de Vlaamse Sportfederatie, en in het bijzonder hun voorzitter Koen Umans en directeur Pieter Hoof, dan ook van harte bedanken voor dit initiatief. 

Cédric Van Branteghem: “Met de Town Hall meetings voor federaties lanceerden we recent al een nieuw initiatief om de federaties regelmatiger te informeren om hen nauwer te betrekken bij de verschillende initiatieven van het BOIC. Zo’n overlegmomenten, zoals vandaag georganiseerd door de VSF, bieden fantastische opportuniteiten om in dialoog te gaan. Op basis hiervan kunnen we onze diensten nog beter afstemmen op de noden van federaties en hun atleten. 

De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. Ze overkoepelt 52 gesubsidieerde sportfederaties, 4 organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en 9 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in meer dan 18.500 sportclubs. De VSF is sinds juni 2022 officieel lid van het BOIC.