Logo of Team Belgium

Het BOIC, partner van het Europese SIGGS-project “Support the Implementation of Good Governance in Sport”, organiseerde in dat kader op 7 juni 2016 een studiedag ter attentie van de Belgische sportbonden. Zo’n 80 vertegenwoordigers van nationale sportbonden en liga’s tekenden present.

Eind 2015 werden de leden van het BOIC en de liga’s uitgenodigd om een vragenlijst/auto-evaluatie-tool in te vullen over verschillende aspecten van goed bestuur.

Het project helpt sportfederaties en NOC’s via consultancy en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven.

Tijdens deze studiedag presenteerden Matthias Van Baelen en Valentin Capelli (EOC EU Office) de principes van goed bestuur van het Internationaal Olympisch Comité en de Europese Gemeenschap vooraleer het SIGGS-project in te leiden.

Professoren Thierry Zintz (Université Catholique de Louvain) en Jeroen Scheerder (KU Leuven) stelden de eerste resultaten voor van de auto-evaluatie tool voor België waaraan een 60-tal federaties hadden deelgenomen.

Op basis van de auto-evaluatie tool werden een aantal zwaktes en sterktes i.v.m. goed bestuur aangetoond.

Bepaalde zwaktes zijn te wijten aan het management van belangenconflicten, aan het risicomanagement op het vlak van successie en gelijkheid van geslacht.

Tijdens deze studiedag deelden Sylvie Ronsse, Algemeen Directrice van de Fédération Francophone de Gymnastique, Jan Van den Berghe, Secretaris-generaal van de Vlaamse Korfbalfederatie en Marc Coudron, Voorzitter van de Koninklijke Belgische Hockey federatie hun ervaringen over goed bestuur.

Daarna volgde een interessante gedachtewisseling over de verschillende aspecten van goed bestuur (de ideale samenstelling van een raad van bestuur, aanwerving van vrijwilligers, de rol van de overheden, professionalisering, …) die positief werd onthaald door de sportbonden.

Het BOIC dankt alle federaties en liga ‘s die deelgenomen hebben aan deze studiedag en hoopt dat het SIGGS-project hen zal verder helpen naar een beter bestuur.

Meer informatie over het SIGGS-project.