Logo of Team Belgium

Op 19 maart was het weer tijd voor een online Town Hall meeting met de leden federaties van het BOIC voor een nieuw dialoogmoment. 

De Town Hall Meeting, markeerde niet alleen de eerste virtuele bijeenkomst van het jaar, maar ook de primeur in het nieuwe BOIC-gebouw.  

Op de agenda stonden o.m. volgende onderwerpen: een update over Parijs 2024, het Olympic Festival en de slotconferentie van het Games Project op 8 maart, waarvoor het BOIC gastorganisatie was. 

De feedback van de eerste editie van het ‘Belgian Sports Federations Forum’ <https://www.teambelgium.be/artikels/nieuw-belgian-sports-federations-forum-brengt-nationale-federaties-samen> was zeer positief, wat resulteerde in grote interesse vanuit de federaties voor een nieuwe editie.   

Cédric Van Branteghem, CEO: "Het is cruciaal dat we een open en transparante dialoog onderhouden met onze federaties om gezamenlijk onze doelen te bereiken."  

Jean-Michel Saive, voorzitter: "Deze Town Hall Meetings versterken de banden tussen het BOIC en zijn ledenfederaties, wat essentieel is voor een succesvolle samenwerking in de toekomst en waardoor de federaties nauwer betrokken worden bij de activiteiten van het BOIC.” 

 Het ondersteunen van federaties vormt een integraal onderdeel van de missie van het BOIC. Om deze ondersteuning effectief te kunnen bieden, is het essentieel om te kijken waar er aanvullend gewerkt kan worden.  

De Town Hall Meetings zijn een platform waar gemeenschappelijke thema's  worden besproken. Hierdoor kan het aanbod van het BOIC worden afgestemd op de toekomstige uitdagingen van federaties. 

Volgende afspraak met de sportfederaties is gepland op 4 juni voor de algemene vergadering van het BOIC.