Logo of Team Belgium

Op 30 juli was het Werelddag tegen Mensenhandel. Via de Blue Heart campagne brengen de Verenigde Naties de problematiek van mensenhandel jaarlijks onder de aandacht. Het BOIC verleent zijn steun aan de campagne en de strijd tegen mensenhandel.   

Deze bewustmakingscampagne, van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC), heeft als doel de maatschappij wereldwijd bewust te maken van mensenhandel en de verwoestende gevolgen ervan. Als symbool tegen mensenhandel staat het blauwe hart voor het verdriet van de slachtoffers en de kilte van degenen die hen uitbuiten. België is sinds 2019 actief verbonden bij de campagne.  

Sport speelt een cruciale rol in de strijd tegen mensenhandel. Het kan niet alleen bewustwording creëren, maar ook een belangrijke rol spelen in het leven van slachtoffers. Sport stelt hen in staat om hun energie te kanaliseren, hun zelfvertrouwen te herwinnen, controle over hun lichaam te krijgen en te ontdekken dat ze de kracht hebben om uitdagingen te overwinnen. Als rolmodellen hebben (top)sporters een grote invloed en kunnen ze bijdragen aan het vergroten van de aandacht voor mensenhandel en het waarschuwen van anderen. 

CEO van het BOIC, Cédric Van Branteghem, benadrukt het belang van de Blue Heart Campagne en de rol van sport in de strijd tegen mensenhandel: "Sport kan een krachtig instrument zijn om bewustzijn te creëren, om inclusie te promoten en de samenleving te mobiliseren tegen mensenhandel. Bovendien biedt sport slachtoffers de mogelijkheid om hun leven weer op te bouwen en hun eigen kracht te ontdekken. Het BOIC zet zijn schouders dan ook met veel plezier onder de Blue Heart Campagne." 

De Blue Heart campagne is een campagne van de federatie overheid (FOD Justitie) in samenwerking met de gespecialiseerde centra voor slachtoffers PAG-ASA, Payoke en Sürya. Het BOIC moedigt individuele sporters, sportfederaties en alle betrokkenen in de sportwereld aan om de Blue Heart Campagne te ondersteunen. Samen kunnen we de strijd tegen mensenhandel versterken en een verschil maken in het leven van slachtoffers.  

Een belangrijk doel van de campagne is om mensenhandel zichtbaar te maken. Wie een vermoeden heeft van uitbuiting of mensenhandel, kan dit melden via: http://stopmensenhandel.be