Logo of Team Belgium

Het BOIC heeft zijn peterschap verleend aan twee organisaties die zich inzetten voor gezondheid en sport: Transplantoux vzw en de vzw de Belgische Cardiologische Liga. 

Al meer dan 50 jaar zet de Belgische Cardiologische Liga zich in voor de preventie van hart- en vaatziekten. Met een focus op rookstop, gezonde voeding, en vooral beweging, spant de organisatie zich in om het bewustzijn te vergroten en Belgen aan te moedigen om actiever te leven. Jaarlijks organiseert de Liga verschillende campagnes, waarbij in 2024 het thema 'Sport' centraal staat. De "Please Move for a Healthy Heart" campagne zal specifiek sport en beweging in de schijnwerpers zetten als cruciale preventieve maatregelen tegen hart- en vaatziekten. 

Sinds 2020 vertegenwoordigt Transplantoux officieel alle Belgische getransplanteerden in de World Transplant Games Federation (WTGF). Deze non-profit organisatie, erkend door het Internationaal Olympisch Comité, organiseert 'olympische spelen voor getransplanteerden' in 60 landen. Transplantoux heeft als doel getransplanteerden samen te brengen, te motiveren en te begeleiden naar een gezonde levensstijl, inclusief beweging en sport. De erkenning van WTGF door het IOC in oktober 2022, waar Transplantoux aanwezig was, heeft de Olympische beweging in de schijnwerpers gezet. 

Peterschap BOIC 

Het BOIC verleent zijn peterschap aan organisaties, evenementen, initiatieven of projecten. Het peterschap betekent in de eerste plaats een morele ondersteuning. Het BOIC erkent hiermee het belang van samenwerking met organisaties die zich inzetten voor gezondheid en sport, zoals Transplantoux en de Belgische Cardiologische Liga.