Logo of Team Belgium

Het BOIC speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de atleten op de Olympische Spelen, maar ook tijdens de Spelen heeft het een primordiale rol vooral wanneer deze zich afspelen op 9.500km van hier. "We proberen ons te onderscheiden in topsport en multidisciplinaire competities. Onze taak bestaat erin het aantal Belgen dat de top acht kan halen op de Zomerspelen te verhogen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden", verduidelijkt Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC.

"We proberen omstandigheden te creëren waarin de Belgische atleten hun dromen kunnen waarmaken. Het BOIC moet er staan wanneer de atleten ons nodig hebben", vult chef de mission van Team Belgium Eddy De Smedt aan.

Om aan de wensen van de sporters te kunnen voldoen, moest het BOIC intern hervormen. "Sinds meerdere jaren, zijn we de weg van het professionaliseren ingeslagen. We plaatsten de juiste mensen op de juiste plaats", licht BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers toe. "We hebben meer dan ooit een echte omkadering gecreëerd om de atleten in Rio te ondersteunen. Zo kunnen we obstakels vermijden.

'Games Manager' Gert Van Looy, delegatieleider voor de Winterspelen in 2018, zorgt voor het operationele en logistieke management, waardoor de atleten zich niet met onbenulligheden moeten bezighouden.

'High Performance Managers', Philippe Préat en Wim Vandeven, zullen de atleten sportief ondersteunen vlak voor de competities."

Eddy De Smedt is toe aan zijn vierde opeenvolgende Spelen als chef de mission, een functie die hij sinds de Winterspelen in het Canadese Vancouver (2010) voltijds uitoefent.

"Met voormalig secretaris-generaal Guido De Bondt zijn we op de Olympische Spelen in Peking (2008) tot de conclusie gekomen dat we er structureel een gelijkaardige benadering op na hielden als de meeste Nationale Olympische Comités (NOC’s)", zegt Pierre-Olivier Beckers.

"Als delegatieleider kozen we telkens voor een ex-atleet of iemand van de raad van bestuur, die dan omringd werd door werknemers van het BOIC. Sinds de OS van Londen in 2012 hebben we gekozen voor iemand van het BOIC die zich toelegt en specialiseert op zijn functie als delegatieleider.

Eddy De Smedt werkt met Rio 2016 zijn laatste Spelen af. Daarom sturen we Philippe Préat, Gert Van Looy en misschien ook in de toekomst Wim Vandeven naar andere grote multidisciplinaire sportcompetities. Zij kunnen zich inwerken, zodat de opvolging na Eddy De Smedt verzekerd is."

"Wat de voorbereiding op de Spelen betreft, is onze rol zeer divers. Uiteraard is er het sportieve aspect, al is onze toegevoegde waarde op dat vlak gering", zegt Philippe Vander Putten. "Voor elke sport is er een andere coach. Als er medische assistentie van een specialist nodig is, kan het BOIC ingrijpen om een snellere afspraak te regelen. Maar het BOIC speelt een belangrijkere rol met betrekking tot het mentale aspect en de recuperatietechnieken. Zeker wat de Spelen betreft. De atleten worden geconfronteerd met een tijdsverschil, een ander klimaat, andere luchtkwaliteit, infecties (zoals het Zika-virus) enzovoort. Het BOIC geeft aan atleten het advies om zich op die omstandigheden voor te bereiden. Zo ook in het kader van de strijd tegen doping. In bepaalde disciplines is de omkadering minder professioneel. Voor die atleten is het risico groter dat ze bijvoorbeeld een banaal geneesmiddel (n.v.d.r. hoestsiroop, neusspray,….) nemen waarin verboden substanties zitten."

Het BOIC en de gemeenschappen zullen daarnaast de Belgische atleten en hun coaches mediatraining geven. "Op de Olympische Spelen zullen ook minder gemediatiseerde sporten plotseling in de spotlights staan. Zelfs indien ze internationale ervaring hebben, bevinden atleten zich op de Spelen plots in een totaal verschillend cocon. Ze worden overrompeld door vragen van twintig buitenlandse journalisten, omdat ze het opnemen tegen de lokale vedette. We zullen proberen om tijdens de mediasessies op dergelijke situaties te trainen.", zegt Philippe Vander Putten.

"Ook de logistiek zal veel inspanningen vragen. Als de openingsceremonie nadert, moeten we zeilboten, paarden, vuurwapens, atleten, enzovoort vervoeren."

De kamerverdeling is koren op de molen van delegatieleider Eddy De Smedt. "Dat is een tijdrovende taak. We vragen de atleten steeds of er iemand is met wie ze de kamer niet willen delen. Daar houden we rekening mee. Omgekeerd vragen we ook of er atleten zijn die heel graag op dezelfde kamer zijn, maar die garanties kunnen we niet geven. In Londen hebben we mensen in functie van de atleten verhuisd. We stellen in samenspraak met de Atletencommissie en de coaches een gedragscode op die atleten in competitie voorrang geeft op atleten die geen wedstrijden moeten afwerken. Er moet binnen een strikte structuur ruimte zijn voor toegevingen", aldus Eddy De Smedt.

"Als je net de competitie hebt afgewerkt, ga je de volgende dag met een andere instelling tegemoet dan wanneer je nog aan de wedstrijden moet beginnen. In Rio heb je dan nog eens de moeilijkheid dat zwemmers om 23u nog finales afwerken, waardoor ze pas drie uur later in het olympisch dorp terugkeren. Anderen moeten dan weer op om 5u", besluit Philippe Vander Putten.

(Dit artikel kwam tot stand in nauwe samenwerking met Belga News).