Logo of Team Belgium

Het BOIC en Port of Antwerp-Bruges worden partners. De samenwerking loopt tot eind 2024. 

Port of Antwerp-Bruges is de tweede grootste haven van Europa. Met meer dan 1.400 bedrijven, een belangrijke chemische cluster en 1.000 connecties wereldwijd, is Port of Antwerp-Bruges een wereldhaven van formaat. Het is een levensader voor de Belgische economie. Ook duurzame groei speelt een belangrijke rol en de haven ontpopt zich steeds meer tot motor van de circulaire economie en energietransitie. Op die manier wil Port of Antwerp-Bruges een wereldhaven worden die economie, klimaat en mens & omgeving met elkaar verbindt. 

Met haar enorme expertise in logistiek en internationaal transport kan Port of Antwerp-Bruges ook bijdragen aan de logistieke uitdagingen van Team Belgium. Dit zowel voor competities als stages binnen en buiten Europa.   

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges: Verbinding is één van de kernwaarden van Port of Antwerp-Bruges. Via partnerships verbinden we ons met mensen en organisaties die dezelfde waarden uitdragen en niets is zo verbindend als sport. Sport brengt namelijk mensen samen. Als havenbedrijf staan we dan ook voor de volle 100% achter de Olympische gedachte en zijn blij dat we dankzij ons partnerschap atleten ondersteunen in hun weg naar de Olympische Spelen in Parijs.  

 Annick De Ridder, Antwerps schepen voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium:  “Als havenbedrijf koesteren we onze rol als ‘community-builder’. We gaan vanuit die gedachte partnerschappen aan met organisaties die onze waarden delen. Vermits onze haven telkens weer bewijst dat ze een wendbare, veerkrachtige en dus fitte en sportieve haven is, was de link met het BOIC snel gelegd. Want schitteren op het wereldtoneel willen we allebei! Met veel graagte zorgen we voor een beetje wind in de zeilen van de atleten. Volle kracht richting Olympische Spelen in Parijs!” 

Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC: “Met Port of Antwerp-Bruges krijgt Team Belgium er een sterke partner bij op de weg richting Parijs. Met de nadruk op excellentie, innovatie en maatschappelijke bijdrage sluit de Port of Antwerp-Bruges uitstekend aan bij de waarden van Team Belgium. Net zoals ze een steunpilaar zijn voor de Belgische economie, zijn we verheugd dat zij nu ook hun sterke schouders onder Team Belgium zetten.”