Logo of Team Belgium

Over de hele wereld wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt traditiegetrouw stilgestaan bij vrouwenrechten en wordt er aandacht gevraagd voor situaties waarin vrouwen nog achtergesteld worden. Het BOIC maakt van deze dag ook graag gebruik om iedere vrouw – atlete, coach, bestuurster – die zich engageert in de sport in het algemeen en in de topsport in het bijzonder, te bedanken. 

Het BOIC wil vrouwen inspireren en aanmoedigen om een rol te spelen in sport en zet zich in  dat er een groter aantal vrouwen actief zijn in sport, of het nu is als bestuurslid, coach, official, atlete of in een andere rol. 

Commissie Gender Equity
Zoals het IOC met zijn “Aanbeveling 11” van de Agenda 2020, streeft het BOIC naar een pariteitsparticipatie in bestuursfuncties binnen de sport. Omdat het vrouwen wil stimuleren en aanmoedigen meer en vaker verantwoordelijkheid op te nemen, heeft het BOIC in 2018 een Commissie Gender Equity  opgericht, die verantwoordelijk is voor de strategische en de beleidsmatige benadering.  

 Empowering Women and Sports