Logo of Team Belgium

Boudewyn De Roose, eresecretaris generaal van het Belgian Deaf sport Committee is op 26 januari op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was stichter en eresecretaris van Generaal Dovensport Vlaanderen, medestichter en ere lid van de European Deaf Sport Organisation, erevoorzitter van De Haerne Club Kortrijk en erevoorzitter van Doof Vlaanderen Senioren.
In 2011 mocht Boudewyn De Roose de Orde van Leopold II in ontvangst nemen, een erkenning die wordt toegekend aan militairen en burgers die zich op een bijzondere manier erkentelijk hebben gemaakt.

Het BOIC wenst zijn familie en vrienden veel sterkte toe.