Logo of Team Belgium

Voor elke Olympische multidisciplinaire competitie  waar Team Belgium aan deelneemt, of dat nu de Olympische Spelen, de Europese Spelen, de Jeugd Olympische Spelen, het Europees Jeugd Olympisch Festival en zelfs de Wereldspelen zijn, wordt de Belgische delegatie aangevoerd door een Chef de Mission. Voor Parijs 2024 is dat Olav Spahl, Elite Sport Director bij het BOIC. 

Er rusten veel verantwoordelijkheden op de schouders van een Chef de Mission. Die zijn opgelijst in het Olympic Charter van het IOC.
Ze allemaal opnoemen zou ons te ver leiden. Zo zorgt de Chef de Mission  voor een optimale voorbereiding en een gezonde en sportieve sfeer en motivatie binnen het team. Daarnaast is de Chef de Mission ook de contactpersoon en het aanspreekpunt voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het organiserende  comité. Ook is de Chef de Mission het aanspreekpunt voor atleten, trainers en nationale officials voor wie hij ook verantwoordelijk is. Hij coördineert de uitvoering van de verschillende processen die beschreven staan in het Chef de Mission dossier en zorgt ervoor dat alles op koers blijft. Olav Spahl licht toe. 

“Drie belangrijke punten in deze rol zijn: selectie, organisatie en communicatie. Een eerste taak is het bereiken van de hoogste prestaties op individueel niveau en op team niveau. Dat start met het opstellen van de selectiecriteria, de selectie van de atleten en de atleten die voldaan hebben aan deze selectiecriteria te verwelkomen binnen Team Belgium. 

Tweede taak is het organiseren op alle niveaus wat betrekking heeft met de atleten en de begeleiding. Dat begint voor de Spelen en eindigt in het Olympisch dorp waar we de beste omstandigheden creëren opdat de atleten optimaal kunnen presteren. Het is ook belangrijk om opportuniteiten te scheppen om het team de best mogelijke Olympische ervaring te laten beleven. 
Tot slot is de Chef de Mission de rechtstreekse tussenpersoon tussen het NOC, het IOC, de Internationale Federaties en het Organisatiecomité van de Spelen. 

De Chef de Mission is dus ook de liaison tussen de delegatie, de atleten, hun coachen en omkadering maar evenzeer tussen alle stakeholders rond Team Belgium. En dan denk ik aan de topsportpartners, de raad van bestuur van het BOIC, het directiecomité, de hele BOIC-staff, en ook aan de media en het brede publiek.” 

“In een crisissituatie is de rol van een Chef de Mission van het grootste belang. Vooraf wordt daaromtrent besloten over wie de eindverantwoordelijkheid draagt en wie de communicatie verzorgt. Dat is meestal de Chef de Mission.” 

Een Olympisch Team is een voorbeeld van diversiteit
“Wat ik persoonlijk essentieel vind, is dat iedereen, atleten zowel als begeleiding, die de selectie tot deelname aan de Spelen behaald heeft, zich ook welkom voelt binnen het team. 

Een Olympisch Team is een voorbeeld van diversiteit, van diverse culturen, van verschillende religieuze en etnische achtergronden, verschillende leeftijden, verschillende verwachtingen en noden. In België spreken we ook verschillende talen. 
Met die diversiteit moet de Chef de Mission rekening houden. In Tokio lag de leeftijd van de atleten tussen 15 en 41 jaar, van de delegatieleden tot en met 78 jaar. Een team telt vrouwen en mannen, atleten uit verschillende sporten. Dat betekent verschillende verwachtingen en verschillende noden; een gymnast heeft niet dezelfde behoeftes als een ruiter of een hockeyspeler. Daar moeten we ons een juist beeld van kunnen vormen en daar rekening mee houden. Dat elk lid van de delegatie zich thuis voelt binnen Team Belgium, dat moeten wij faciliteren, daar moeten wij over waken.

Prestaties van atleten beschermen
Binnen dat kader draait natuurlijk alles rond de sportieve dimensie: de high performance. De rol van de Chef de Mission is zeker ook één van mentor, en supporter die het team motiveert en de prestaties van de atleten beschermt. 

Als je dat als team kan uitstralen, speel je een inspirerende rol naar het brede publiek toe. Hoe het Team Belgium vergaat, hoe Team Belgium presteert, hoe Team Belgium zich gedraagt, wat Team Belgium uitstraalt, daar kunnen anderen zich mee identificeren. Dat is voor mij fundamenteel.” 

De Chef de Mission heeft het gevoel dat hij geslaagd is in zijn missie wanneer Team Belgium het vooropgestelde aantal Top-8 plaatsen heeft behaald en “wanneer we beter zullen hebben gedaan dan in Tokio.” Dat voor het sportieve luik. 

“Evenzeer belangrijk, vind ik, is dat er een hecht Team Belgium-gevoel ontstaat, dat er een nauwe connectie tot stand komt tussen iedereen van de delegatie. Dat elk lid van Team Belgium elkaar ontmoet, kennis maakt met elkaar en wederzijds respecteert en aanmoedigt en motiveert om zo samen als team een hoger niveau te bereiken. Dat we als betere vrienden terug naar huis gaan dan voor we zijn toegekomen. En tot slot wanneer ook ieder lid van de BOIC-staff fier is over zijn bijdrage aan het resultaat van Team Belgium!” 

Hoe voelt een Chef de Mission zich na zijn geslaagde missie, vroegen we tot slot aan Olav Spahl? 
“Dat is een cascade van verschillende opeenvolgende gevoelens. Er is zeker het gevoel van tevredenheid en trots, dan komt de vermoeidheid en de leegte en de decompressie na de intensieve periode die de aanloop naar de Spelen en de Spelen zelf zijn, en dan komt de nieuwe motivatie om het alweer beter te doen.”