Logo of Team Belgium

Op 7 februari kwam onder voorzitterschap van Gwenda Stevens, lid van de raad van bestuur van het BOIC, de Commissie ‘Officials’ voor het eerst dit jaar bij elkaar. De Commissie verwelkomde drie nieuwe leden: Thierry Diederen (para-cycling), Dirk Cossaer (rolstoelbasketbal) en Heather Loontjens (judo). 

Gwenda Stevens: “In het kader van de nauwere samenwerking tussen het BOIC en het BPC (Belgian Paralympic Committee) heeft de Commissie ‘Officials’ van het BOIC het genoegen twee nieuwe leden uit de Paralympische Beweging te mogen verwelkomen. Ook binnen deze commissie is er een sterke wil om meer samen te werken.”  

Met de komst van Thierry Diederen en Dirk Cossaer zetelen er nu samen met Patrick Van Caelenberghe (para-atletiek) die al lid was, drie BPC-officials in de commissie. 

Heather Loontjens (judo) is het derde nieuwe lid, zij vervangt Franky De Moor. 

Gwenda Stevens: “Franky De Moor, in 2015 één van de stichtende leden van de Commissie Officials, zwaait af als internationaal official. Samen met de andere leden van de commissie wil ik hem danken voor zijn jarenlange inzet en goede samenwerking. Hartelijk welkom ook aan Heather Loontjens.” 

Op 7 februari stond ook nog op de agenda: 

 • Verkiezing van Official of the year 

 • Week van de official 

 • Organisatie BOIC Forum 

 • Ontvangst Koninklijk Paleis  

 

Behartigen van de rechten, belangen en plichten van olympische official 
 
De commissie wil de rechten en de belangen van de olympische officials behartigen en in dit kader aanbevelingen doen met als perspectief de Olympische Spelen. 

Binnen haar overlegplatform wil ze topofficials samenbrengen en voorbeelden van ‘good practices’ en ‘common interest’ (omkadering, evaluatie, deontologische code, etc.),delen zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau (IOC). 

Om haar doelstellingen in de praktijk om te zetten organiseert de commissie geregeld forums rond een bepaald thema gericht naar Belgische officials met internationale ervaring maar eveneens naar de verantwoordelijken van de officials binnen de sportbonden en -liga’s. 

Gesteund door het IOC 

De commissie dient als pilootproject voor het IOC en wordt gesteund door IOC-voorzitter Thomas Bach. De commissie ‘Officials’ van het BOIC werkt samen met de federaties en de liga’s en met VSF en AISF. 

Gwenda Stevens : “De commissie Officials van het BOIC is een commissie vol gepassioneerde topofficials uit diverse sporttakken, die meedenken en meewerken rond alle  aspecten van de official en zijn sportieve belangen behartigt op nationaal en internationaal niveau.”  

BOIC medestichter International Federation for Sports Officials 

In 2019 werd in het Vredespaleis in het Nederlandse Den Haag de “International Federation for Sports Officials” (IFSO) boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe federatie is er gekomen op initiatief van Patrick Vajda, voorzitter van de Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM). Het BOIC staat samen met o.m. het NOC*NSF aan de wieg van de internationale federatie. Gwenda Stevens is één van de drie ondervoorzitters van het IFS. 

 

Samenstelling 

Voorzitter: Gwenda Stevens (roeien) 

 Leden: 

 • BASTYNS Olivier, ondervoorzitter, schermen 

 • COSSAER Dirk, rolstoelbasketbal / paralympische sporten 

 • DE BLEECKERE Frank, voetbal 

 • DE WANNEMAEKER Bruno, zeilen 

 • DELFORGE Laurine, hockey 

 • DESCHAUWER Didier, paardrijden 

 • DI GIACOMO Arturo, ondervoorzitter, volleybal 

 • DIEDEREN Thierry, wielrennen / paralympische sporten 

 • LEMEIRE Christophe, ski 

 • LOONTJENS Heather, judo 

 • VAN CAELENBERGHE Patrick, atletiek / paralympische sporten 

 • VAN CAUWENBERGHE Valerie, gymnastiek 

 • WIJCKMANS Renaat, canoë-kayak 

 • ZONNEKEYN Rita, kunstschaatsen 

 • ROTHKRANZ Freddy, consultant, handbal