Logo of Team Belgium

Op 17 maart heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn overleg i.v.m. de Tokio 2020 met alle betrokkenen verdergezet. Het eerste overleg vond plaats met de Internationale Olympische zomer sportfederaties. Die met de Nationale Olympische Comités (NOC's), de vertegenwoordigers van atleten, het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), andere internationale federaties (IF's) en andere belanghebbenden zullen in de dagen nadien volgen.

De raad van bestuur van het IOC zet in onderstaand communiqué vastgestelde beginselen uiteen en de uitvoering ervan in samenwerking met alle relevante belanghebbenden. Het IOC zal blijven optreden als een verantwoordelijke organisatie en roept in dit verband al zijn partners op om, binnen hun respectieve bevoegdheden, alles in het werk te stellen om het virus te helpen indammen.

Communiqué
We leven een ongekende situatie voor de hele wereld en onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze crisis wordt getroffen. We zijn solidair met de hele maatschappij om alles te doen wat in ons vermogen ligt om het virus in te dammen.

De corona crisis heeft ook een impact op de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 en verandert van dag tot dag.

Het IOC blijft zich volledig inzetten voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Op iets meer dan vier maanden voor de opening van de Spelen is er geen behoefte aan radicale beslissingen en zou elke speculatie in dit stadium contraproductief zijn.

Het IOC moedigt alle atleten aan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. We zullen de atleten blijven ondersteunen door hen en hun respectievelijke NOC's te raadplegen en hen te voorzien van de meest recente informatie over de stand van zaken. Die informatie is terug te vinden op de website Athlete365 en via hun respectievelijke NOC's en IF's.

Het IOC heeft er alle vertrouwen in dat de vele maatregelen die de autoriteiten overal ter wereld nemen, zullen helpen om de situatie rond het Covid-19-virus in te dammen. In dit verband is het IOC verheugd over de steun van de leiders van de G7, zoals die door de Japanse premier Abe Shinzo is uitgesproken: "Ik wil dat de Olympische en Paralympische Spelen perfect verlopen, als bewijs dat de mensheid het nieuwe coronavirus zal hebben verslagen, en ik heb de steun van de leiders van de G7 hiervoor".

Alle betrokken partijen zullen verantwoordelijk blijven handelen en zijn het eens geworden over de volgende overkoepelende principes voor de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio 2020:

1. De gezondheid van alle betrokkenen te beschermen en het virus te helpen uitroeien.

2. De belangen van de atleten en de Olympische sport te beschermen.

Het IOC zal de situatie 24 uur per dag, zeven dagen per week blijven volgen. Reeds medio februari werd een werkgroep opgericht, bestaande uit het IOC, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Tokyo 2020 organisatiecomité, de Japanse autoriteiten en de Tokyo Metropolitan Government.

Het doel van deze werkgroep is de acties van alle belanghebbenden te coördineren, de situatie voortdurend te evalueren om een basis te bieden voor de lopende operationele planning en de nodige aanpassingen door te voeren. De werkgroep houdt ook toezicht op de uitvoering van de verschillende maatregelen die zijn genomen. Het IOC zal het advies van deze werkgroep blijven volgen. De beslissing van het IOC zal niet worden gedicteerd door financiële belangen, omdat het IOC dankzij zijn risicomanagement polissen en verzekeringen in ieder geval zijn activiteiten kan voortzetten en zijn missie van het organiseren van de Olympische Spelen kan vervullen.

Een aantal maatregelen werden genomen
Het formaat van alle voor maart en april geplande testevenementen is gewijzigd om de essentiële elementen van de Spelen te testen. De ontsteking van de vlam in Griekenland en het daaropvolgende verloop van de fakkeltocht in Japan worden aangepast. De gehele logistieke keten voor de voorbereiding van de Spelen is geanalyseerd en er zijn noodplannen opgesteld voor het geval er een verstoring wordt verwacht.

Tegelijkertijd blijven de onderwerpen en kwesties die door de Coördinatiecommissie voor de Spelen als prioritair zijn aangevinkt, de volle aandacht krijgen van Tokio 2020, het IOC en de Olympische stakeholders. In dit verband wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de atletiekwedstrijden in Sapporo. De maatregelen voor temperatuur controle worden nog steeds per sport gedetailleerd en verfijnd, terwijl de planning van het vervoer en de verplaatsingen van de bezoekers één van onze belangrijkste bekommernissen blijft.

Wat betreft komende vergaderingen, waaronder het volgende bezoek van het Coördinatiecomité en de verschillende projectevaluaties, werden de agenda en het aantal deelnemers aangepast. De activiteiten blijven op dezelfde data gepland, maar de deelname in Tokio zal worden beperkt, terwijl de leden van de coördinatiecommissie het belangrijkste deel van de vergadering via een teleconferentie kunnen bijwonen. Hetzelfde geldt voor eventuele volgende bezoeken.

De dagelijkse werking tussen alle organisaties gaat door
Alle onderdelen van de Olympische Beweging en de atleten worden momenteel geconfronteerd met aanzienlijke moeilijkheden bij het behalen van hun kwalificaties. In sommige landen hebben atleten het zelfs moeilijk om hun gebruikelijke trainingsprogramma voort te zetten. Het IOC is gerustgesteld door de solidariteit en flexibiliteit die de atleten, IF's en NOC's aan de dag leggen bij het aanpakken van deze moeilijkheden in een aantal sporten.

Tot op vandaag heeft 57% van de atleten zich al gekwalificeerd. Voor de overige 43% zal het IOC samenwerken met de IF's om de nodige praktische wijzigingen aan te brengen in hun respectieve kwalificatiesystemen in overeenstemming met de volgende principes:

1. Alle tot nu toe toegekende kwalificatieplaatsen blijven toegewezen aan de NOC's en de atleten die ze hebben behaald.

2. Het is altijd mogelijk om gebruik te maken van bestaande en geplande kwalificatie-evenementen indien deze een eerlijke toegang tot alle atleten en teams verzekeren.

3. Alle noodzakelijke aanpassingen aan de kwalificatiesystemen en alle resterende toewijzingen van plaatsen:

a) zullen gebaseerd zijn op werkelijke resultaten (bijvoorbeeld de rangorde van de IF en resultaten uit het verleden), en

b) de bestaande beginselen van de respectieve kwalificatiesystemen zoveel mogelijk weerspiegelen (bv. gebruik van rangschikkingen of resultaten in een specifiek continentaal/regionaal evenement).

Een verhoging van het quota voor atleten zal in uitzonderlijke omstandigheden van geval tot geval worden overwogen, met de hulp van het organisatiecomité van Tokio 2020.

De IF's zullen aanpassingen van hun respectieve kwalificatiesystemen voorstellen op basis van de hierboven uiteengezette beginselen. Deze aanpassingen moeten per sport worden doorgevoerd vanwege de verschillen tussen de kwalificatiesystemen. Het IOC heeft al een versnelde procedure ingesteld om deze situatie op te lossen. Alle noodzakelijke herzieningen van de Tokyo 2020-systemen voor sport-tot-sport kwalificatie zullen begin april 2020 worden gepubliceerd en aan alle belanghebbenden worden gecommuniceerd.

IOC-voorzitter, Thomas Bach: "De gezondheid en het welzijn van iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen van de Olympische Spelen van Tokio 2020 is onze eerste bekommernis. Alle maatregelen worden genomen om de veiligheid en de belangen van de atleten, coaches en ondersteunende teams te waarborgen. We zijn een Olympische gemeenschap, die elkaar steunen in goede en slechte tijden. Deze Olympische solidariteit kenmerkt ons als een gemeenschap."

Na overleg met de IF's heeft het IOC de dagen nadien de NOC's en de vertegenwoordigers van atleten geraadpleegd.

Dit bericht werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur en gesteund door alle Internationale Zomer Olympische Sportfederaties.