Logo of Team Belgium

Op 8 juni nodigde het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, uit voor een gewone algemene vergadering in het Belfius Congres Center in Brussel. Voor het eerst werd de vergadering voorgezeten door Jean-Michel Saive.  

Tijdens deze algemene vergadering werd o.m. de balans en resultatenrekening per 31 december 2021 en de begroting 2022 toegelicht en goedgekeurd. 

Vier federaties mogen zich voortaan lid noemen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité: 

  • de vzw Belgian Kickboxand Muaythai Organisation (BKBMO) 

  • de vzw Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) 

  • de vzw Vlaamse Sportfederatie (VSF) 

  • vzw Leitverband des Ostbelgischen Sports (LOS) 

 Verder werden tijdens deze algemene vergadering volgende mandaten goedgekeurd: 

  • Tim Brys en Jorre Verstraeten, allebei lid van de atletencommissie van het BOIC, zullen deze vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering (mandaat van vier jaar). 

  • Ann Wauters, voorzitster van de atletencommissie van het BOIC zal de atletencommissie vertegenwoordigen tijdens de raad van bestuur van het BOIC (mandaat van vier jaar). 

  • De Nationale Loterij zal worden vertegenwoordigd door Jannie Haeck tijdens de raad van bestuur van het BOIC (mandaat van vier jaar). 

  • Pierre-Olivier Beckers en Ingmar De VOS vertegenwoordigen het IOC tijdens de raad van bestuur en de algemene vergadering van het BOIC (mandaat voor onbepaalde duur). 


Lees hierna de speech van BOIC-voorzitter, Jean-Michel Saive:

"Van harte welkom op deze algemene vergadering van het BOIC. Bedankt aan onze partner Belfius om deze locatie opnieuw ter beschikking te stellen. 

Ikzelf heb de eer u voor het eerst als voorzitter van het BOIC te mogen begroeten. Acht maanden na de verkiezingen is er al heel wat te vertellen, en daarvoor nemen we vanavond graag de tijd.


Zijn van ons heengegaan

We komen uit een intense en moeilijke periode. Jammer genoeg moesten we in het afgelopen jaar afscheid nemen van een aantal personen die ons na aan het hart lagen.
Ik denk aan Olympiër Jean Simonet, die als marathonloper heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen in Helsinki in 1952. Ik denk ook aan Léo Lefevre, de voormalige voorzitter en secretaris-generaal van de LBFA. En ook aan Raoul Theeuws, die 25 jaar lang de coach was van het Belgische boogschietteam. En aan Hugo Brioen, die gedurende zeven jaar de voorzitter was van de Belgische Schermfederatie. En tenslotte ook aan Paul Van Lierde van de Association Francophone d’Aïkido, aan Géraldine Chardome van de Koninklijke Belgische Hockey Bond en aan Guido Piessens van Belgian Sailing.
Voor al diegenen die ons hebben verlaten, graag een moment van stilte.


Afscheid van Pierre-Olivier Beckers en van Philippe Vander Putten

Met veel enthousiasme heb ik het roer overgenomen van Pierre-Olivier Beckers. Bij deze wil ik hem nog eens van harte bedanken voor de vlotte overgang. En ook dank aan Philippe Vander Putten, die onlangs afscheid heeft genomen als CEO, voor alle hulp.

U zal het dadelijk merken: de nieuwe tandem Cédric Van Branteghem en ikzelf is gestart met nieuwe ideeën, nieuwe accenten, nieuwe projecten. Maar het fundament, het huis dat onze voorgangers hebben gebouwd, blijft stevig overeind staan, daar kunnen wij op verder bouwen.

Wij, dat is in de eerste plaats onze nieuwe raad van bestuur, en ik wil de volledige ploeg bedanken voor de goede start. Samen hebben we al heel wat werk verzet, we hebben onder andere onze visie en missie herbekeken. 

Ook de verschillende commissies hebben niet stilgezeten. In de eerste plaats denk ik aan onze atletencommissie die de stem van de atleten vertegenwoordigt, en haar nieuwe voorzitter Ann Wauters, maar ook de selectiecommissie en de commissie officials. Binnenkort schieten ook twee nieuwe commissies uit de startblokken, die voor de niet-olympische federaties en die voor de entourage van de atleten. Er is ook een taskforce die onderzoekt hoe we onze samenwerking met het Belgian Paralympic Committee kunnen versterken. Ten slotte ook een klein woord van dank voor de mensen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.


Tokio 2020 en Peking 2022 een historisch succes

Ik sprak daarnet van nieuwe accenten in onze visie. Laat me duidelijk zijn: resultaten op de Olympische Spelen, en dan spreek ik over minimum top-8 en over medailles, blijven het hoofddoel. De afgelopen Zomer- én Winterspelen waren op dat vlak een historisch succes. In Tokio behaalde 56% van de atleten een olympisch diploma. Peking 2022 gaat de geschiedenis in als de beste Winterspelen sinds 1948 voor ons land: 6 top 8-plaatsen, met Hanne Desmet als eerste vrouwelijke medaillewinnaar in een individuele wintersportdiscipline, en uiteraard Bart Swings als eerste tweevoudige medaillewinnaar op de Winterspelen. Straks geef ik graag het woord aan onze topsportdirecteur Olav Spahl om er u meer over te vertellen.

Als de vorige Olympische Spelen historisch waren, dan zijn de volgende dat al voordat ze zijn gestart! De Spelen in Parijs zijn door hun nabijheid een enorme kans. Niet alleen een kans om onze atleten in optimale omstandigheden aan de start te krijgen, maar ook een kans om het hele land achter Team Belgium te krijgen. Zowel in Parijs als hier in België gaan we ervoor zorgen dat deze Spelen hun stempel zullen drukken. Daar zullen niet alleen onze atleten, maar ook u als federaties de vruchten van kunnen plukken.

Maar vóór Parijs is de kalender nog goed gevuld met andere events: over een maand starten de Wereldspelen in Birmingham in de VS, een mooi moment om onze niet-olympische sporten in de kijker te zetten. Daarna volgt nog het EYOF in Banská-Bystrica in Slowakije. 

Onze sportieve ambitie is groot, en groeit nog elke dag. Op de verschillende stages, zowel die voor de jeugd in Vittel en Duisburg, als de elitestage in Belek, heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen dat Team Belgium barst van het talent, en dat dat talent op een uitstekende manier wordt ondersteund, met een medische en wetenschappelijke begeleiding van wereldklasse, en met een team dat alle facetten van de weg naar de Spelen van A tot Z naar een hoger niveau tilt.


Met dank aan onze partners

Het zijn in de eerste plaats onze topsportpartners die deze groeiende ambitie samen met ons waarmaken. Dankzij de inspanningen van en de goede samenwerking met Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien stijgt ons land jaar na jaar in de internationale ranglijsten voor topsportresultaten.

Op onze weg naar de Olympische Spelen kunnen we ook rekenen op heel wat andere partners. De Nationale Loterij natuurlijk, dé partner bij uitstek voor de sport in België, en ook onze commerciële partners. Onlangs ondertekenden we ook een nieuw protocolakkoord met Defensie, dat van zijn kant topsporters ondersteunt. Bedankt aan allemaal.

En laat me zeker u niet vergeten: de sportfederaties. Als voorzitter maak ik werk van een nauwer contact met alle sportfederaties. Elk van u wil ik bezoeken binnen dit mandaat. Voor een kwart van de federaties is dat in deze eerste maanden al gebeurd.

Dit jaar investeert het BOIC ook weer 5 miljoen in topsport. Een budget dat gaat naar deelname aan competities en de voorbereidende stages. Maar waarvan ook 3 miljoen vloeit naar jullie, de federaties, via Be Gold en specifieke projecten.


De atleet meer dan ooit centraal

De atleten zijn meer dan ooit het centrum van onze activiteiten. Hun resultaten inspireren jong en oud. Ze zetten mensen aan om zelf actief te zijn, en ze staan symbool voor veel meer dan een medaille of trofee.

En zo kom ik terecht bij de olympische waarden. Ik wil er tijdens dit mandaat een speerpunt van maken om deze waarden in de schijnwerpers te zetten. Ze zijn geen stoffige woorden op papier, maar een cruciale hoeksteen van de Olympische Beweging die zin geven aan de sport en de prestaties van onze atleten.

Vriendschap, respect voor jezelf en voor elkaar, fair play, … Daarin maken wij het verschil. Zo werken wij mee aan een betere wereld, en jammer genoeg kan de wereld van vandaag dat goed gebruiken.

Het BOIC draagt zelf zijn steentje bij: in het streven naar gendergelijkwaardigheid in de sport bijvoorbeeld, via de commissie gender equity, de samenwerking met de Game Changers of het Europese project EQUIP. Het BOIC wil een voorbeeld zijn, en met Dominique Monami als eerste vrouwelijke ondervoorzitter en een bureau van de raad van bestuur dat bestaat uit evenveel vrouwen als mannen, geloof ik dat we op de goede weg zijn. En zonder ook Kim Gevaert te vergeten als nieuwe voorzitter van de Belgian Olympians Association.

Ook in de strijd voor een cleane sport of meer duurzaamheid nemen we initiatieven en zijn we betrokken bij bestaande projecten. We ondersteunen Olympiërs die het financieel moeilijk hebben via de stichting Solimeda. De Belgian Olympic Academy werkt aan beter opgeleide sportmanagers. En dan zijn er nog tal van andere initiatieven die straks zeker nog aan bod komen.

Om af te ronden wil ik u allemaal bedanken voor de steun en de warmte die ik deze eerste maanden heb gevoeld. Ik weet zeker dat we samen mooie dingen kunnen bereiken.

Ik wil u allen feliciteren om de sportwereld deze afgelopen periode overeind te houden. Een periode van pandemie, en van andere obstakels en moeilijkheden. Bedankt aan de federaties, de liga’s, de clubs, officials en vrijwilligers.

Dank u.

Jean-Michel Saive
Voorzitter