Logo of Team Belgium

Welke holistische factoren kunnen atleten aanzetten of weerhouden van het gebruik van doping. Hoe kan een atleet vermijden om onbewust doping te gebruiken en is ons antidopingbeleid effectief ? Over deze en andere vragen werd op 27 maart gedebatteerd tijdens een studiedag georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel o.l.v. Prof. Paul Wylleman.

De voorbije jaren werd aan de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van het WADA en met steun van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de factoren die mee zullen bepalen of atleten al dan niet overgaan tot dopinggebruik. De studiedag ‘Een holistische kijk op dopinggebruik’ vloeide voort uit deze studie en vormde de ideale gelegenheid om de wetenschappelijke wereld en de praktijk met elkaar in contact te brengen en de resultaten over te dragen naar de leefwereld van de topsporter.

Tijdens deze studiedag werden voornamelijk experten uit de topsportwereld geïnformeerd. Tijdens het 2e deel wordt er gefocust op het rechtstreeks informeren van de topsportstudenten waarbij o.a. Nicky Van Rossem en Jolan Kegelaers naar de Vlaamse topsportscholen en/of sportfederaties zullen trekken.

Nicky Van Rossem : “Het beslissingsproces om al dan niet doping te nemen is zeer complex en wordt beïnvloed door een brede waaier aan factoren. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de invloed die verboden middelen kunnen hebben op de sportieve prestaties, maar wordt er niet altijd stilgestaan bij de invloed van bijvoorbeeld psychologische, sociale of financiële factoren op dopinggebruik. Indien we volledig kunnen begrijpen waarom sommige atleten doping nemen en anderen niet kan dit ons helpen met het ontwikkelen van preventieve antidoping strategieën. Zo kan er gewerkt worden aan het versterken van factoren die atleten zullen weerhouden van dopinggebruik en het verwijderen of ontkrachten van factoren die atleten gaan aanzetten tot dopinggebruik. “

De studiedag ‘Een holistische kijk op dopinggebruik’ werd opgezet om zo breed mogelijk de factoren die kunnen bijdragen aan een preventief dopingbeleid toe te lichten. Na een introductie door Vlaamse minister van sport en expert-minister bij het WADA Philippe Muyters, presenteerden Nicky Van Rossem en Jolan Kegelaers de kritieke beslissingsfactoren die bijdragen aan dopinggebruik. Verder behandelde Dr. Hans Cooman het verloop van een dopingtest en hoe atleten onbewust dopinggebruik kunnen voorkomen, stond prof. Anne-Marie Elbe stil bij de moeilijkheden en uitdagingen bij het afnemen van urine stalen en belichtte meester Johnny Maeschalck het juridische perspectief op dopinggebruik aan de hand van enkele casussen. Prof. Koen Deventer beschreef de (neven)effecten van dopinggebruik en dr. Olivier de Hon had het over de effectiviteit van het antidopingbeleid. Tot slot stond Hans Vandeweghe stil bij de rol die de media kan spelen rond dopinggebruik.

Young Ambassador+ Gold Project

De noodzaak aan wetenschappelijke data over dit thema blijkt ook uit de bereidheid van het Young Ambassador+ Gold Project om via Nicky Van Rossem, Young Ambassador voor de Jeugd Olympische Spelen van Lilllehammer in 2016 mee te investeren in deze studiedag.

Het IOC lanceerde van bij het begin van de Jeugd Olympische Spelen het Learn & Share Programma. Dit programma focust op de verdere competentieontwikkeling van jonge atleten. Er worden workshops en excursies aangeboden aan de atleten en coaches waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen tot volwaardige topsporters in verschillende domeinen. De atleten worden in dit programma bijgestaan door een Young Ambassador. In 2016 werd Nicky Van Rossem door het BOIC gevraagd om Team Belgium te begeleiden als Young Ambassador tijdens de JOS van Lillehammer in 2016.

Het Young Ambassador+ Gold Project van het IOC ontstond in 2016 met als doel om de Young Ambassadors van over de hele wereld te motiveren om zich te blijven inzetten. Dit gebeurt maandelijks door opdrachten op te zetten die Young Ambassadors toelaat zich verder te engageren binnen topsport.