Logo of Team Belgium

 Éen van de missies van het BOIC is om de Belgische topatleten te selecteren en hen in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen te sturen om er maximaal te presteren met respect voor de olympische waarden. In dat kader werd op 2 september het ‘Team Belgium Sports Psychology Network’ voorgesteld en toegelicht aan zo’n 20 sportpsychologen. Sport- en prestatiepsychologe Els Snauwaert is coördinator van het ‘Team Belgium Sports Psychology Network’. Een gesprek. 

Els Snauwaert (haar curriculum vitae vindt u onderaan dit artikel) werkt sinds 25 jaar met sporters, individuele atleten en teamatleten van verschillende disciplines, met trainers, coaches en andere actoren in de topsport - topsportscholen en topsportfederaties -  en begeleidde topatleten tijdens Olympische en Paralympische Spelen. Daarnaast runt ze ook samen met haar man haar eigen praktijk Sport Support.  

“Ik ben superblij met dit initiatief van het BOIC. Met het ‘Team Belgium Sports Psychology Network’ zullen we de werking binnen het domein van de sportspychologie beter kunnen coördineren, kennis en ervaring verspreiden en uitwisselen tussen de collega’s in het algemeen en meer specifiek binnen de Olympische setting. 
“Performance enhancement” en “mental health” worden onze belangrijkste focuspunten in deze Olympiade.” 

“Ik vind het fascinerend om sporters te mogen begeleiden die tot het uiterste gaan om topprestaties te leveren. Het is enorm boeiend om inzicht te krijgen in de psychologische processen die daarmee gepaard gaan, om die processen bloot te leggen en daar verandering in te brengen, de psychologie te ontdekken, deze te sturen, een mindset plan te ontwikkelen en aan te reiken aan de atleet, de atleet met de juiste stress leren toe te leven  naar een piekmomentevent, hem leren zijn emoties te herkennen, hem leren omgaan met de hoge druk en tegelijkertijd op het hoogste niveau te kunnen presteren … De persoonlijkheid van de atleet beter leren kennen en hem zijn eigen processen beter te leren sturen …  dat is boeiend om daaraan mee te werken.” 

Team Belgium Sports Psychology Network’: de structuur 
Els Snauwaert gaat nauw samenwerken met vijf andere topsportpsychologen – Jean Colinet, Ellen Schouppe, Jon Strubbe, Steffi Van Ranst en Viktor Van der Veken – allemaal actief in de topsport ieder met hun specifieke ervaring en expertise. Deze vijf sportpsychologen zullen elk een themagroep aansturen.  

“Vanuit die verschillende themagroepen gaan we, afhankelijk van het onderwerp, output ontwikkelen en verspreiden naar de belanghebbende partijen. Daarnaast gaan we ook nog andere sportpsychologen met zoveel mogelijk verschillende expertise betrekken en hun sterktes gebruiken. Bedoeling is om snel en efficiënt te kunnen reageren naar atleten, trainers en coaches toe."

"We gaan ook aan de slag met intervisie binnen de psychologengroep. Bepaalde cases en ervaringen zullen binnen de intervisiesessies - uiteraard geheel vertrouwelijk - besproken kunnen worden met de collega’s sportpsychologen om zo de aanpak van bepaalde (huidige en toekomstige) cases te optimaliseren.
Daarmee hopen we een cultuur te creëren van meer openheid, waar er vertrouwen is tussen de collega’s. Op die manier kan de sportpsycholoog van Team Belgium op de Olympische Spelen bijvoorbeeld, indien nodig, een atleet (en eventueel de coach) beter, sneller en efficiënter opvangen."

"Verder willen we alle sportpsychologen die werken met Olympische atleten één keer per jaar samenbrengen en hen onze waarden, onze visie en missie en de werking heel duidelijk duiden. Dat is voor het eerst gebeurd op 2 september. Het was een hele mooie start van het netwerk, er was een mooie opkomst, iedereen heeft elkaar leren kennen, met daarna nog een fijn netwerkmoment. Ik hoop dat we daar iedereen hebben kunnen enthousiasmeren om mee in te stappen in dat verhaal van openheid en vertrouwen en zullen durven om hulp te vragen. We moeten de sportpsychologie naar een nog hoger niveau tillen, samen. Ik geloof sterk in teamwork.” 

Team Belgium stages 
De werking gaat heel concreet van start tijdens de Team Belgium Youth Training Camps die het BOIC traditioneel ieder jaar organiseert in Duisburg en Vittel tijdens de herfstvakantie. 

“Bedoeling is hier weer om de jonge atleten te leren kennen. Op het programma staan ook een aantal infosessies voor atleten en coaches/trainers over onze werking en meer specifieke sportpsychologische aspecten bij het begeleiden van jonge topsportatleten. Ook tijdens de Team Belgium stage in Belek zullen we aanwezig zijn en o.m. infosessies geven.” 

Atleet centraal 
“De sportpsycholoog is één van de verschillende schakels binnen de entourage van de atleet waar de atleet centraal staat, met de coach als ‘driver’. Met heel het multisiciplinaire team op één lijn zitten is een versterkende factor. Als ik vanuit mijn rol in dat team in alle openheid en vertrouwen een positieve bijdrage heb kunnen leveren in het proces naar het piekmoment toe, dan is dat voor mij het mooiste aan mijn vakgebied.” 

Alles begint altijd met het ‘zelf-inzicht’. Iedereen heeft een andere gedachtenstructuur, iedereen gaat op een andere manier om met emoties, met druk. Sterktes en mogelijke valkuilen identificeren. Diepere persoonlijkheid  doorgronden. Met iedere sporter telkens weer opnieuw de zoektocht aangaan om hen mentaal consistenter te laten functioneren en te doen excelleren binnen een bepaalde prestatiecontext.  
Ik hoop dat we samen met de collega’s erin zullen slagen om een prestatiecultuur binnen de sportpsychologie nog meer en duidelijker te installeren, met respect voor het welbevinden en de mentale gezondheid van de sporter.” 

  

Els Snauwaert - Curriculum Vitae 

 • Master in de psychologie 

 • European Master in Exercise and Sport Psychology, ACT, EMDR, Biofeedback, Limbic Coaching 

 • Coördinator Sport Support® - specialisaties: 
  - Atletiek 
  - Golf 
  - Gymnastiek (alle disciplines), dans en coördinatie specifieke sporten 
  - Paardensport 
  - Roeien en kajak 
  - Triatlon, duatlon en marathon 
  - Tennis, badminton, tafeltennis 
  - Schermen 
  - Volleybal en voetbal 
  - Zeilen 
  - Zwemmen 

 • Sportpsychologe Topsportschool Schermen – Vlaamse Schermbond 

 • Sportpsychologe bij de Gsport Vlaanderen (paralympische atleten) & Belgian Paralympic 

 • Team sportpsychologe Vlaamse roeiliga - Nationale Belgische Roeiteam 

 • Sportpsychologe Golf Ter Hille - Oostduinkerke en Ieper Open Golf 

 • Coördinator van het project “Coach met de Mfactor” – motiverend coachen via de principes van de zelfdeterminatietheorie in de Vlaamse Jeugdsport – mede lesgever 

 • 8 jaar domeinexpert sportpsychologische begeleiding Bloso – coördinatie van BES, m.n. Bloso Expertenplatform Sportpsycholgie (kennisoverdracht vanuit de sportpsychologie naar  de coaches en trainers) 

 • 12 jaar ervaring als sportpsychologe aan de Topsportschool Gymnastiek in Gent – Artistieke Gymnastiek Heren- AGH-team – EK’s WK’s 

 • Ex-Bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie – VVSP 

 • Mede oprichter het European Network of Young Specialists in Sport Psychology 


Credit photo Sofhie Legein