Logo of Team Belgium

Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC, was op 10 oktober in Parijs voor een bijeenkomst van de EOC Gender Equality and Inclusion Commission.
De EOC Gender Equality and Inclusion Commission wil een strategie en actieplan ontwikkelen inzake gendergelijkheid en -integratie en toezien op de uitvoering ervan. Het zal in dit verband aanbevelingen doen aan het Uitvoerend Comité van het EOC.

Cédric Van Branteghem: “Het is belangrijk om mee te denken en mee te werken op Europees niveau voor meer genderevenwicht en -integratie.  Gendergelijkheid en -integratie liggen het BOIC na aan het hart! Het streeft naar een pariteitsparticipatie in bestuursfuncties binnen de sport. Omdat het vrouwen wil stimuleren en aanmoedigen meer en vaker verantwoordelijkheid op te nemen, heeft het BOIC in 2018 een Commissie Gender Equity opgericht, die verantwoordelijk is voor de strategische en de beleidsmatige benadering."