Logo of Team Belgium

Op 12 oktober organiseerde het EQUIP-project een slotconferentie in het Portugese Lissabon. Het BOIC was als projectpartner eveneens van de partij. Met sessies zoals een ‘Walk of Privilege’ of een ‘Human Library’ kregen de meer dan 100 deelnemers alvast een inspirerende en actieve workshop voor de kiezen. 

De slotconferentie bood ook de mogelijkheid om de resultaten van het project te presenteren. Naast een ‘Gids voor het opstellen van actieplannen’, is een van de belangrijkste instrumenten een ‘Index met goede praktijkvoorbeelden en beleidsvoorbeelden’ van andere landen en organisaties. Per land werd er ook een profiel toegevoegd met verdere info en voorbeelden. 

Voor de Belgische activiteiten binnen dit project, werd er gekozen om op de thema’s genderidentiteit en seksuele diversiteit te focussen. Het BOIC werkte hiervoor samen met het Centrum Ethiek in de Sport. Naast de ongeveer 15 federaties of liga’s die binnen België hebben meegewerkt aan het project, waren er met de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) twee Belgische federaties uitgenodigd om hun ervaringen te delen in Lissabon. 

Matthias Van Baelen, integriteitsmanager van het BOIC, over het belang van dit project: “Het EQUIP project heeft de mogelijkheid gegeven om rond deze belangrijke thema’s van genderidentiteit en seksuele diversiteit samen te werken met federaties. Ook voor ons als project partners was het een leerrijke ervaring over de realiteit op het terrein en de ongelijkheden in onze maatschappij en over hoe we hier als sportwereld mee moeten omgaan. Dit zijn geen evidente uitdagingen voor federaties of clubs. Het actieplan en de index met goede praktijkvoorbeelden geven alvast goede aanknopingspunten voor sportorganisaties die met deze thema’s aan de slag willen gaan.” 

Over het EQUIP Project 

Het EQUIP Project (Equip for Equality in Practice) ging in 2021 van start. Het project heeft als doel om bestaande goede praktijken rond genderthema’s en diversiteit uit te wisselen en toe te passen in de sportsector. 

Dit project werd gecoördineerd door ENGSO, samen met 9 partners van 6 Europese landen. Het BOIC is één van de officiële projectpartners, samen met het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF). Het project wordt gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie. 

Meer info over het project (inclusief alle instrumenten en resultaten) kan u terugvinden op de website van het project: https://www.engso-education.eu/projects/equip/