Logo of Team Belgium

ESA of de European Sports Academy buigt zich sinds 7 jaar over de toekomst van de topsport in België en kwam op 4 oktober tijdens een colloquium in het Congres Center Vanden Stock van de RSCA met de verwezenlijking ervan via een grootschalige haalbaarheidsstudie over een centrum van uitmuntendheid in Brussel.
Philippe Vander Putten: “Aan de goede resultaten van Team Belgium op de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro moet een gevolg worden gebreid. Dit is het goede moment, zowel het publiek als de overheid zijn ervan overtuigd dat we verder moeten gaan met de ontwikkeling van topsport in ons land.“

Doel van de opdracht van de haalbaarheidsstudie was een European Sports Academy (“ESA”) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ontwikkeling en uitbouw van een collectieve infrastructuur die een antwoord biedt op bestaande en vastgestelde deficiënties en noden op het vlak van de beoefening en begeleiding van topsport in binnen- en buitenland.

De studie onderzoekt ook de verbindende functie tussen bestaande sportieve, medische, technische en onderzoeksinstanties en infrastructuren betrokken bij het topsportbeleid en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport en de evaluatie integratie in ESA van een atletiekpiste- en tribune ten einde Europese atletiekkampioenschappen alsnog te kunnen organiseren.

Ambitieniveau

Het nagestreefde ambitieniveau van ESA kan als volgt worden samengevat:

  • Het ontwikkelen van een internationale topsportinfrastructuur voor de lange termijn die innovatief, wetenschappelijk onderbouwd en complementair is
  • De infrastructurele realisatie moet toonaangevend zijn op het vlak van duurzaamheid en innovatie
  • Het nieuwe centrum moet onderscheidend en complementair zijn ten opzichte van alle andere topsportinfrastructuren in België en Europa
  • Het nieuwe centrum is een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk beleid binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad waarin synergie en integrale gebiedsontwikkeling belangrijke elementen vormen
  • Volgende sporten dienen in eerste instantie in rekening worden gebracht: hockey, zwemmen, basketbal, atletiek, voetbal, rugby, handbal, badminton, boksen, schermen, roeien, turnen, judo, gewichtheffen, schaatsen, schieten, tafeltennis, golf, triatlon, wielrennen.

Philippe Vander Putten : “Het is heel belangrijk een klimaat van topsport te creëren in België. Wij wachten met ongeduld de resultaten af van deze studie die binnen enkele maanden gekend zullen zijn.”

Jacques Borlée is voorzitter van de European Sports Academy. Philippe Vander Putten is lid van de raad van bestuur.

Marc Coudron, de voorzitter van de Koninklijke Belgische Hockey Bond, Paul De Knop, Ere-rector van de VUB, Dominique Monami, ex-tennisspeelster en olympische medaillewinnaar, Thierry Zintz, docent en houder van de Olympische Leerstoel aan de UCL en lid van de raad van bestuur van het BOIC, zetelen o.m. ook in het bestuur van ESA.