Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) beloont de atleten en coaches die op de Olympische Spelen minstens een top 8-plaats behalen met een premie. Sinds de Olympische Spelen van Peking in 2008 financiert het Fonds Baillet Latour deze premies. De raad van bestuur van het BOIC heeft de bedragen van de premies voor Rio 2016 goedgekeurd.

Sportieve prestaties belonen en stimuleren, dat is de filosofie van het BOIC. Een filosofie die naadloos aansluit bij de waarden van het Fonds.

Pierre-Olivier Beckers, voorzitter van het BOIC: "De Belgische sport heeft meer dan ooit behoefte aan aanmoediging en financiële steun, ik ben zeer verheugd dat het Fonds Baillet Latour hulde brengt aan de olympische atleten door hen financieel te steunen. Namens Team Belgium onze oprechte dank voor dit initiatief want mede dankzij deze aanmoedigingen en steun heeft de sport in ons land een toekomst. De samenwerking tussen het Fonds Baillet Latour en het BOIC beantwoordt perfect aan onze noden en mag zonder twijfel gelden als een voorbeeld voor het bedrijfsleven."

Alain De Waele, secretaris-generaal van het Fonds Baillet Latour: "Het Fonds Baillet Latour draagt de olympische filosofie hoog in het vaandel en wil sportieve prestaties belonen en aanmoedigen. Daarom steunen wij graag dit initiatief van het BOIC om onze topatleten van Team Belgium aan te moedigen."

Na de Olympische Spelen van Londen kende het Fonds Baillet Latour een bedrag van 159.000 euro toe, verdeeld over 43 atleten die in de top acht van hun discipline eindigden.

De premies voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio

Voor de individuele sporten, per atleet:

 • Gouden medaille:50.000 EUR
 • Zilveren medaille:30.000 EUR
 • Bronzen medaille:20.000 EUR
 • 4e plaats:10.000 EUR
 • 5e tot 8e plaats: 5.000 EUR

Voor individuele sporten van meer dan één atleet:

 • Gouden medaille:50.000 EUR
 • Zilveren medaille:30.000 EUR
 • Bronzen medaille:20.000 EUR
 • 4e plaats:10.000 EUR
 • 5e tot 8e plaats: 5.000 EUR

*Deze bedragen worden vermeerderd met 10 % per bijkomende atleet – vanaf de 2e geaccrediteerde atleet die deel uitmaakt van de ploeg – en worden gelijk verdeeld aan de atleten van de ploeg. De minimum premie per atleet is gelijk aan de premie per speler voor ploegsporten.


Voor de ploegsporten:

Premie per geaccrediteerde speler voor de Olympische Spelen:

 • Gouden medaille: 12.500 EUR (hetzij 25% van de basispremie)
 • Zilveren medaille:7.500 EUR
 • Bronzen medaille:5.000 EUR
 • 4e plaats:2.500 EUR
 • 5e tot 8e plaats:1.250 EUR

Individuele premies voor begeleiding/trainer die deelnemen aan de Olympische Spelen van Rio 2016.

In een individuele sport zal de trainer een premie van maximum 25% van de aan de atleet toegewezen premie ontvangen (de trainer van de atleet moet vooraf worden aangeduid).

In een ploegsport zal de geaccrediteerde begeleiding 25 % ontvangen van de basispremie toegewezen aan de individuele sporten.

Voorbeeld: Bronzen medaille: 20.000 EUR x 25% = 5.000 EUR premie voor de begeleiding van de ploeg op de Spelen.

Het gaat over bruto bedragen.


Volg Team Belgium op zijn weg naar Rio 2016, schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.