Logo of Team Belgium

Op 16 november nodigt Gwenda Stevens, voorzitter van de Commissie Officials van het BOIC de voorzitters en secretarissen-generaal van de Olympische sportbonden uit voor een BOIC Officials Forum.

De begeleiding en omkadering van officials, de promotie van officials, zijn enkele van de thema’s die tijdens dit Forum centraal staan.

Dit tweede Forum is gericht naar Belgische officials met internationale ervaring alsook naar de verantwoordelijken van de officials binnen de sportbonden/liga’s.

Commissie Officials van het BOIC
Het BOIC heeft sinds 2015 een Commissie Officials. Deze Commissie behartigt de belangen van iedereen die zich als official inzet voor de sport, net zoals de atletencommissie dat doet voor de atleten. Er zijn immers heel wat thema's die scheidsrechters, juryleden, toernooidirecteurs en commissarissen gemeenschappelijk hebben. Het is eigenlijk eenvoudig: “zonder officials, geen sport”.

Doelstellingen
De commissie heeft als doelstellingen enerzijds het behartigen van de belangen van de olympische officials en anderzijds als overlegplatform te dienen waar ‘good practices’ en ‘common interest’ gedeeld worden.