Logo of Team Belgium

Na een 40-jarige loopbaan bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité verlaat Frédéric Fallon-Kund de scène van de Belgische sport. Het BOIC wenst Frédéric te danken voor zijn inzet et zijn tijd die de Belgische Olympische beweging hebben toegelaten zo goed als mogelijk het hoofd te kunnen bieden aan de organische en technologische veranderingen waarmee wij werden geconfronteerd.

Aangekomen in 1978, heeft Frédéric Fallon zijn hele carrière op het BOIC doorgebracht, hetzij 40 jaar terwijl het BOIC slechts 111 jaar bestaat. Tijdens zijn mandaat heeft hij meerdere posten bekleed. Jurist van vorming is hij eerst gelast met het juridisch aspect van het Comité. Maar na verloop van jaren krijgt hij steeds meer bevoegdheden.

Verantwoordelijke van het personeel, van financiën, persverantwoordelijke in Los Angeles in 1984, maar ook verantwoordelijke voor de ‘V-VIP’ (very-very important persons) op de verschillende edities van de Olympische Spelen, of nog contactpersoon van de federaties, zal hij – steeds met passie en enthousiasme – bijna alle taken hebben op zich hebben genomen binnen het BOIC.

Sinds zijn vertrek werden talrijke van zijn verantwoordelijkheden verdeeld over meerdere collega’s. Sophie Paris zal zich voortaan bezighouden met interne zaken en het juridisch luik, Matthias Van Baelen zal gelast zijn met de externe zaken (vanaf januari 2018). Op financieel vlak zullen Natacha Favresse en Luc Coppens de zaken overnemen terwijl het personeelsbeheer wordt waargenomen door Daniela Jost.

Het BOIC dankt Frédéric nogmaals voor zijn uitzonderlijke carrière in het Olympisch huis en wenst hem van harte het allerbeste alsook een welverdiende rust.

Interne organisatie van het BOIC