Logo of Team Belgium

Sportfederaties en Nationale Olympische Comités (NOC’s) helpen om de principes van goed bestuur in te voeren en na te leven. Dat is het doel van het project ‘Support the Implementation of Good Governance in Sport’, kortweg SIGGS, waarvan het BOIC samen met zeven andere NOC’s deel uitmaakt.

Op 4 februari was het BOIC samen met 11 andere NOC’s en instellingen te gast bij het Nederlandse NOC*NSF in Arnhem voor de lancering van het tweejarige project ‘Support the Implementation of Good Governance in Sport’, kortweg SIGGS. Dat project helpt sportfederaties en NOC’s via consultancy en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven.

SIGGS wordt gestuurd vanuit het EOC EU Office, dat in 2012 al het project ‘Sport 4 Good Governance’ (S4GG) lanceerde. Ook het IOC zegt zijn steun toe, net als de Europese Commissie, die SIGGS financiert via het programma Erasmus + Sport. De universele beginselen van goed bestuur van de Olympische Beweging en de Europese Unie dienen als referentie.

Pierre-Olivier Beckers, voorzitter van het BOIC, verheugt zich over het project: “Goed bestuur in sport draait om meer dan overeenstemming tussen landen en organisaties. Het is een mentaliteit die we moeten ontwikkelen.”

Elke deelnemende organisatie draagt een representatieve sportfederatie en een deskundige in de materie voor. Voor het BOIC zijn dat de Koninklijke Belgische Hockeybond, die in Arnhem vertegenwoordigd werd door Dominique Coulon, de secretaris-generaal van de Franstalige liga, en Jeroen Scheerder, professor aan de KUL en expert inzake goed sportbestuur.

Vanaf oktober 2015 zullen de NOC’s in samenwerking met hun nationale experts informatiesessies organiseren voor hun nationale sportfederaties om hen tools aan te reiken voor goed sportbestuur.

Meer informatie over het SIGGS-project vind je op de officiële website: http://www.siggs.eu.

De partners van SIGGS: EOC EU Office , de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, het European Observatory of Sport and Employment (EOSE – Frankrijk), de Leadership Academy of the DOSB (Duitsland), het NOC*NSF Nederland, het BOIC, de NOC’s Turkije, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Slovenië en Portugal.