Logo of Team Belgium

Beelden hebben het vermogen om te raken, te verblijden, te verwonderen, te doen nadenken of te verrassen. Net zoals sport dat kan! Daarom besloot Panathlon Wallonie-Bruxelles om dit evenement te organiseren met de bedoeling de kracht van het beeld te benutten voor een eerbetoon aan de sport. Of hoe kwalitatieve boodschappen kunnen worden overgebracht en emoties worden gedeeld. Het 1ste Europees FICTS Sportfilmfestival loopt van 14 tot 17 september in Wolubilis in Brussel onder het peterschap van het BOIC.

Naast het luik "film" zijn er ook tal van andere activiteiten die van het evenement een zeer polyvalente beleving maken. Om te beginnen wordt elke namiddag een workshop georganiseerd rond één van de hoofdthema's van deze 1ste editie van het festival - met name "Sport als vrouwenzaak", "Sport voor iedereen" en "De nauwe band tussen sport en beeld". Deze nemen de vorm aan van rondetafelgesprekken, waar eenieder naar hartenlust kan debatteren met de sprekers, stuk voor stuk specialisten in het thema in kwestie.

Onder meer Jacqueline Herbrand , Voorzitster van de Fédération Francophone de Gymnastique (Franstalige turnbond) en co-Voorzitster van de Koninklijke Belgische Turnbond en lid van de raad van betuur van het BOIC en Thierry Zintz, ‎Deken van de Faculteit Bewegingswetenschappen - Université Catholique de Louvain, Vice-Voorzitter van het BOIC nemen deel aan de rondetafelgesprekken.
Dominique Gavage, lid van de raad van bestuur van het BOIC is Voorzitster van de jury.

Ook zeker het vermelden waard is dat het volledige evenement (films, expo's, workshops) volkomen gratis is! Dit strookt volledig met het beleid voor de promotie van de opvoedkundige waarden van de sport dat Panathlon Wallonie-Bruxelles er steeds op na houdt.

Een kwestie van organisatie, geef uw deelname per e-mail: info@panathlon.be

Het volledige programma vindt u op:

www.panathlon.be/besff

www.facebook.com/BXLSportsFilmFestival