Logo of Team Belgium

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport werd op initiatief van het BOIC opgericht als steun aan de sportfederaties.

Het geeft sportfederaties, atleten en andere sportactoren de mogelijkheid via arbitrage een geschil te laten beslechten.

Om de groep van arbiters te versterken zoekt het BAS (ere)magistraten, advocaten, bedrijfsrevisoren en accountants om die functie van arbiter op te nemen. Zij dienen sportminded te zijn waarbij, naast een doorgedreven kennis in hun vakgebied, zij integriteit en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel dragen.

Het BAS denkt aan personen die:
  • houder zijn van een universitair diploma in de rechten of in een economische richting
  • over een onbesproken reputatie beschikken
  • zowel mondeling als schriftelijk over goede communicatievaardigheden beschikken

De kandidaturen worden voorgelegd aan een benoemingscommissie zoals dit reglementair binnen het BAS vzw is vastgelegd. 

Aan de weerhouden arbiters worden onkosten- en zittingsvergoedingen toegekend zoals door het arbitragereglement voorzien.

De kandidaturen met CV moeten worden gestuurd naar Caroline Demuynck, administratief directeur (c.demuynck@bas-cbas.be)