Logo of Team Belgium

Dominique Gavage maakt als lid van de raad van bestuur deel uit van de taskforce ‘Women & Sport’ van het BOIC. Samen met Dominique Monami en Gwenda Stevens ijvert ze voor meer gendergelijkwaardigheid in de sport voor atleten, coaches, officials en bestuursleden. Een gesprek.


Hoe bent u terecht gekomen op het bestuursniveau?

Per toeval had ik mij kandidaat gesteld als bestuurslid bij de LBFA (Ligue Belge Francophone d’Athlétisme). In 1988 had William Kevers, de toenmalige voorzitter, mij gecontacteerd omdat hij iemand zocht voor de juridische commissie van de liga. Toen is de bal aan het rollen gegaan.

Binnen de LBFA was ik de eerste vrouwelijke bestuurder. Zelf had ik thuis enkel broers, dus ik heb er nooit problemen mee gehad om in een overwegend mannelijke wereld te werken.


Hoe is de verhouding mannen-vrouwen binnen uw federatie?

Doorheen de jaren heb ik als bestuurder gezeteld in verschillende sportfederaties. Op dit moment ben ik lid van de raad van bestuur van het BOIC en het Belgian Paralympic Committee.

In het BOIC zetelen 5 vrouwen in een raad van bestuur van 19, bij het BPC zijn 2 op de 6 bestuursleden vrouwen.

 

Ziet u positieve veranderingen op vlak van gendergelijkwaardigheid? Zijn er specifieke maatregelen genomen?

In oktober 2018 richtte de raad van bestuur van het BOIC een taskforce op, bestaande uit zowel vrouwen als mannen, om de drempels te identificeren die de deelname van vrouwen als atleet, bestuurder, coach of official in de weg staan en hiervoor praktische oplossingen aan te reiken.

De enquêtes en acties die we hebben opgezet, brachten onder meer een gebrek aan vertrouwen aan het licht bij vrouwen in hun eigen capaciteiten, net als een gebrek aan media-aandacht voor vrouwensport in het algemeen.

De taskforce organiseerde in 2019 een colloquium rond het thema zelfvertrouwen. We hebben intussen ook de Franstalige en Nederlandstalige media ontmoet om hun bewust te maken van de uitdagingen.

Vanuit het idee dat het belangrijk is om vrouwensport bekend te maken en rolmodellen voor jongeren te hebben, lanceerden we in samenwerking met de Game Changers de website ‘Empowering Women in Sports’ waarop vrouwen en mannen hun ervaringen kunnen delen.

Beetje bij beetje groeit het idee van meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen voor onze vier doelgroepen: atleten, coaches, officials en bestuurders.

Om de geesten te laten rijpen neemt de taskforce ook deel aan werkgroepen op Europees niveau, aan conferenties in België en interviews rond het thema.

Met deze acties willen we op een positieve manier een betere en meer rechtvaardige samenwerking tot stand brengen, en via die weg ook meer gelijkwaardigheid.

 

De taskforce ‘Women & Sport’ focust op gendergelijkwaardigheid. Welke acties moeten er genomen worden?

Voor de vier doelgroepen zijn er nog acties nodig op financieel vlak, op vlak van erkenning, discriminatie, respect, zichtbaarheid in de media, networking, betere communicatie, verdeling van posities op basis van competenties, en nog veel meer.

Jammer genoeg loopt ons werk vertraging op door de Covid-pandemie, maar we zitten vol ideeën voor de toekomst.

 

Welke rol spelen de media in dit verhaal? In het bijzonder op vlak van sensibilisering?

De media spelen een heel belangrijke rol. Sponsors tekenen geen contract met vrouwelijke sporters zonder dat daar media-aandacht tegenover staat. En media praten minder over vrouwensport door het kleinere publiek.

Maar uit onze enquêtes blijkt dat het publiek wel meer vrouwensport wil zien. Er is een duidelijke trend in die richting.

Zowel Franstalige als Nederlandstalige media lieten ons weten dat de berichtgeving tijdens de Olympische en Paralympische Spelen gelijk zal zijn voor mannen en vrouwen. Dat is een heel positieve evolutie.

 

Hoe ziet u de toekomst?

Ik zie de toekomst positief tegemoet. Ik ben ervan overtuigd dat we in goede verstandhouding met alle betrokken partijen de mentaliteit kunnen veranderen. De sport, die nog steeds een macho-imago heeft, moet het voorbeeld geven. Sport staat voor fantastische waarden, gendergelijkwaardigheid promoten hoort daarbij.

(Belga)