Logo of Team Belgium

Recente schattingen van de Braziliaanse federale politie geven aan dat er in Brazilië meer dan 250.000 kinderen in de prostitutie zitten. Het is daarom belangrijk om waakzaam te zijn indien u naar Rio reist om er Team Belgium te gaan aanmoedigen.

Wereldwijd worden elk jaar ongeveer 1,8 miljoen kinderen het slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. Sommige kinderen worden misbruikt door reizigers, anderen worden verhandeld in de seksindustrie. Dagelijks circuleren er ook miljoenen afbeeldingen van seksueel misbruikte kinderen op het internet.

Dankzij de extraterritoriale wetgeving, kan een persoon die een kind seksueel heeft misbruikt, worden vervolgd in België zelfs als de feiten in het buitenland plaatsvonden. Vandaag hebben nog maar een klein aantal feiten geleid tot een strafrechtelijke veroordeling daar gevallen van misbruik slechts zeer zelden gemeld worden bij de bevoegde overheden.

Indien u getuige bent van een verdachte situatie, meld het via de website www.ikzegstop.be. Zelfs indien u denkt niet over alle gegevens te beschikken, is het toch belangrijk om een aangifteformulier in te vullen. Dit stelt de politie in staat om een dossier te openen.

Deze campagne wordt gecoördineerd door ECPAT België, samen met de Politie, FOD Buitenlandse Zaken, Defensie, FOD Justitie, Federatie van de Toeristische Industrie, Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners, Plan België, Child Focus, de Samilia Stichting.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité steunt deze actie van ECPAT België.

Meer informatie op : www.ikzegstop.be