Logo of Team Belgium

Volgens Interpol is het bedrag van illegale sportweddenschappen even groot als het BNP van België, Zwitserland en Oostenrijk samen! Om deze plaag te bestrijden hebben Interpol, het IOC en de Belgische gerechtelijke autoriteiten het initiatief genomen om één nationaal platform op te richten voor de strijd tegen match fixing en illegale sportweddenschappen. Op 28 juni zaten de verschillende partijen samen. BOIC-voorzitter, Pierre-Olivier Beckers tekende present.

Politie, overheden, gokkantoren en sportbonden gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen wedstrijdvervalsing. Om onregelmatigheden beter te kunnen opsporen, hebben alle betrokken partijen zich verenigd in een 'nationaal platform tegen matchfixing'. Daarin zitten niet alleen de grote sportbonden, maar ook het federaal parket, alle betrokken ministeries, de goksector, de internationale opsporingsinstanties zoals Interpol en Europol en het BOIC en het BPC.

Bedoeling is dat er structureel overleg komt, zodat signalen van nieuwe fraude of omkoping sneller worden opgespoord.

Pierre-Olivier Beckers : ‘Het nationaal platform beoogt een noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende actoren, preventie en het opbouwen en delen van expertise en informatie. Matchfixing is bijzonder schadelijk voor het imago van de sport. We moeten wedstrijdmanipulatie met alle mogelijke middelen bestrijden.’