Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) betreurt het overlijden van eredoctor Paul De Knop. Paul De Knop was decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en voorzitter van de vakgroep Sportbeleid en -management aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Van 2008 tot 2016 was hij er rector. In juni van dit jaar benoemde de VUB hem tot ererector. 

Naast zijn academisch werk was Paul De Knop ook adjunct-kabinetschef van de toenmalig Vlaamse minister van Sport, Bert Anciaux in 2001 en 2002. 

Met het heengaan van Paul De Knop verliezen we een grote persoonlijkheid met een groot hart en passie voor de topsport. 

In 1988 nam hij samen met prof. Paul Wylleman het initiatief voor het Topsport- en Studieprogramma dat door alle andere universiteiten en hogescholen overgenomen werd en opgenomen werd in het Vlaamse topsportbeleid 

Sindsdien nam het initiatief een hoge vlucht en begeleidde het programma al meer dan 1.000 topsportstudenten. Niet alleen bestaat de groep uit meerdere Olympiërs, maar bovendien ook verschillende Olympische medaillewinnaars. Naast hun professionele topprestaties slaagden deze atleten er eveneens in een academisch diploma te behalen. 

 Tijdens zijn algemene vergadering van 8 juni reikte het BOIC zijn “Athletes Friendly Education Award 2022 uit aan de dienst Topsport en Studie van de Vrije Universiteit Brussel voor de begeleiding van duale carrièremogelijkheden voor topsporters 

Het BOIC wenst zijn medeleven te betuigen aan familie en vrienden.