Logo of Team Belgium

Op 8 en 9 december was BOIC voorzitter, Pierre-Oliver Beckers, in Monaco om er de 127e Sessie bij te wonen van het IOC en er zich samen met zijn collega’s leden van het IOC te buigen over de toekomst van de Olympische Spelen. De 40 aanbevelingen opgenomen in de Olympische Agenda 2020 zoals eerder voorgesteld door IOC-voorzitter Thomas Bach werden door alle leden van het IOC unaniem goedgekeurd. Ze worden in 2024 van kracht.

Thomas Bach : "De Olympische Agenda 2020 is als een legpuzzel. Nu alle 40 aanbevelingen zijn goedgekeurd is het totaalbeeld te zien. Het is een beeld van de vooruitgang, dat staat voor het unieke karakter van de Olympische Spelen, voor de Olympische waarden en het belang van sport voor de samenleving!”.

Over de extra sporten, het olympisch tv-kanaal, het goedkoper en flexibeler maken van het organiseren van de Olympische Spelen, …. 

Lees de volledige Olympic Agenda 2020 en de 20-20 aanbevelingen