Logo of Team Belgium

Jacky Buchmann werd op 8 juli op het Kasteel Wolvenbosch in Kapellen gehuldigd voor zijn 25 jaar voorzitterschap van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF). Uit handen van ere-IOC-voorzitter Jacques Rogge, mocht hij daarvoor de Award van het IOC in ontvangst nemen.

Jacky Buchmann werd voor de eerste maal verkozen tot voorzitter van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie in 1990. Op 8 juli werd zijn 25 jaar ononderbroken voorzitterschap gevierd in het gezelschap van o.m. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Haya van Jordanië, gewezen voorzitster van de Internationale Ruitersportfederatie, Graaf Jacques Rogge, Ingmar Devos, voorzitter van de Internationale Ruitersportfederatie, Philip Demeersman secretaris-generaal van de KBRSF. Eddy De Smedt, Elite Sport Director van het BOIC was er ook om Jacky Buchmann te huldigen.