Logo of Team Belgium

Vermoeidheid, slapeloosheid, milde depressie, maagklachten, spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, misselijkheid, veel zweten, concentratieproblemen, zijn veel voorkomende symptomen van een jetlag en daar wil je liever geen last van hebben als je gaat presteren op de Olympische Spelen … Het wetenschappelijk-technisch panel van het BOIC biedt medici, topsportbegeleiders en atleten antwoorden op vragen die zich stellen tijdens de verschillende multidisciplinaire competities en de voorbereiding daarop. Met het oog op de Olympische Spelen van Rio in 2016 werd het panel eerder reeds uitgenodigd tijdens de stage op Lanzarote in november vorig jaar. Op 28 januari boog het zich over thema’s als jetlag, vaccinatie, voedingssupplementen en infectieuze problemen.

Ook de voor- en nadelen van mogelijke pre-olympische stageplaatsen werden besproken. Voordelen zijn dat de stageplaats in dezelfde tijdszone zou liggen als Rio en dat ze makkelijk bereikbaar is. Te hoge temperaturen zijn dan weer een nadeel.

Er zal worden werk gemaakt van statements over onderwerpen als reisduur en –comfort, hygiëne en jetlag. Tijdens de Olympische Spelen in Rio is er 5 uur tijdsverschil tussen Brussel en Rio.

Verder vestigde Dr. Marc Vangrinsven van het BOIC de aandacht op een aantal medische risico’s eigen aan de regio van Rio (bijvoorbeeld insecten, met een virus besmette muggen). Om deze te voorkomen wordt een vaccinatieplan uitgewerkt en zullen richtlijnen i.v.m. hygiëne opgesteld worden in nauwe samenwerking met het Instituut Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor atleten en begeleiders zoals dat in het verleden reeds het geval was, zullen er in de aanloop naar de OS ‘statements en facts sheets’ opgesteld worden over o.m. hydratatie, jet lag, …

Tot slot werd een mogelijke strategie besproken rond het ter beschikking stellen van een aantal Etixx voedingssupplementen aan atleten : welke producten hiervoor in aanmerking kunnen komen, de nodige documentatie rond bijvoorbeeld de optimale dosering. Het logistieke luik van dit alles zal uiteraard uitgewerkt worden in nauwe samenspraak met Etixx.

Meer over het wetenschappelijk technisch panel.