Logo of Team Belgium

Het onderzoeksbureau iVox dat gespecialiseerd is in online panels, legde in opdracht van het BOIC bij 1.000 Belgen, representatief voor de Belgische bevolking wat taal, leeftijd, geslacht en diploma betreft enkele stellingen over vrouwen en sport voor aan de ondervraagde Belgen. Hier kwam ondermeer uit dat vrouwensport en mannensport nog lang niet op hetzelfde niveau staan. Zowel op vlak van vertegenwoordiging in functies als coach, officials en leidinggevende als op vlak van media-aandacht en ontwikkeling heerst het beeld bij de Belg dat mannen en vrouwen niet even vaak aan bod komen.

Het is verder ook opvallend dat 68% van de Belgen het niet normaal vindt dat vrouwen lagere premies krijgen voor prestaties dan mannen omdat zij minder publiek of aandacht trekken.