Logo of Team Belgium

Op 13 oktober organiseerde de Commissie Officials van het BOIC een Forum voor jonge officials met internationale ambities. Dit forum bood een unieke gelegenheid voor officials en scheidsrechters om samen te komen, kennis te delen en inspiratie op te doen.

Hoe motiveer je officials om een internationale carrière na te streven? En welke uitdagingen ervaren officials op het terrein? Die vragen werden voorgelegd aan de twee gastsprekers: Prof. Paul Wylleman en scheidsrechter Laurine Delforge.

Professor Paul Wylleman van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is performance psycholoog en Welfare Officer voor Team Belgium. Hij belichte het mentale aspect en de verschillende uitdagingen die officials op dat vlak kunnen ervaren. Scheidsrechter Laurine Delforge is zelf lid van de Commissie Officials van het BOIC. Als internationaal scheidsrechter in het hockey floot zij op jonge leeftijd al tal van topwedstrijden, inclusief een Olympische finale. Zij deelde met plezier haar ervaring met de aanwezige jonge officials.

Het Forum werd georganiseerd in de ‘Week van de Official’, georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie (VSF). Via deze jaarlijkse campagne worden scheidsrechters, juryleden en andere officials in de bloemetjes gezet. Via de organisatie van het Forum tijdens de Week droeg de Commissie Officials van het BOIC graag hun steentje bij aan de campagne en aan het ondersteunen en promoten van officials in de sport.